Přepnutí Ovládacích panelů do klasického zobrazení

Pokud jste používali předchozí verze systému Windows, je vám klasické zobrazení Ovládacích panelů známo.

  1. Otevřete Ovládací panely klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Ovládací Panely.

  2. V levém podokně klepněte na možnost Klasické zobrazení.

Poznámka

  • Zpět do zobrazení podle kategorií lze přepnout klepnutím na možnost Hlavní ovládací panel.