Změna obecných nastavení v aplikaci Internet Explorer

Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Zobrazit vše

Jak lze nastavit domovskou stránku?

Domovská stránka se zobrazí bezprostředně po spuštění aplikace Internet Explorer. Můžete vytvořit jednu domovskou stránku nebo přidáním více webových adres můžete vytvořit sadu záložek domovských stránek. Další informace naleznete v tématu Změna domovské stránky aplikace Internet Explorer.

Jak lze odstranit historii procházení webu a dočasné soubory Internetu?

Můžete odstranit dočasné soubory Internetu, soubory cookie, historii procházení webu, uložená zadání formulářů a uložená hesla. Ve skupinovém rámečku Historie procházení kliknutím na tlačítko Odstranit vyberte položky, které chcete odstranit. Další informace naleznete v následujících tématech nápovědy:

Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 8, můžete také zabránit zaznamenání historie procházení pomocí funkce Procházení se službou InPrivate. Další informace o funkci Procházení se službou InPrivate získáte v tématu Co je Procházení se službou InPrivate?

Co jsou nastavení vyhledávání a jak je lze změnit?

Nastavení vyhledávání umožňují přidávat nebo odebírat poskytovatele vyhledávání používané ve vyhledávacím poli. Také můžete vybrat výchozího poskytovatele vyhledávání.

Další informace naleznete v těchto tématech nápovědy:

Co umožňují nastavení záložek?

Nastavení prohlížení na záložkách umožňují měnit způsob práce aplikace Internet Explorer se záložkami. Další informace naleznete v tématu Procházení na záložkách v aplikaci Internet Explorer 8: nejčastější dotazy. Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 7, získáte informace v tématu Procházení na záložkách v aplikaci Internet Explorer: nejčastější dotazy.

Co jsou nastavení vzhledu?

Následující tabulka popisuje nastavení vzhledu aplikace Internet Explorer.

Nastavení
Výsledek

Barvy

Umožňuje nastavení výchozích barev textu a pozadí. Další informace o změně barev naleznete v tématu Změna barev a písma použitých pro webové stránky.

Písma

Umožňuje změnu písma použitého při zobrazení webových stránek. Další informace o změně písma naleznete v tématu Změna velikosti písma webové stránky v aplikaci Internet Explorer.

Jazyky

Umožňuje zvolit jazyk, který se použije k zobrazení webových stránek a na panelu Adresa. Další informace o změně jazyků naleznete v tématu Změna nastavení jazyka v aplikaci Internet Explorer.

Usnadnění

Umožňuje nastavit aplikaci Internet Explorer, aby ignorovala barvy, styly a velikosti písma definované na webových stránkách a používala barvy, které zadáte. Lze také zadat předlohu se styly, kterou chcete použít k formátování webových stránek. Další informace naleznete v tématech Změna barev a písma použitých pro webové stránky a Použití vlastní předlohy se styly k formátování webových stránek.