Můžete nastavit, jak dlouho je třeba držet stisknutou klávesu, než se začne znak opakovat, rychlost opakování znaků klávesnice a rychlost blikání kurzoru.

Zobrazit vše

Postup změny prodlevy před opakováním znaku klávesnice

  1. Otevřete panel Klávesnice klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom klepnutím na položku Klávesnice.

  2. Ve skupinovém rámečku Opakování znaků posuňte jezdec Prodleva před opakováním doleva, pokud chcete prodloužit dobu, po kterou je třeba držet stisknutou klávesu, než se začne znak klávesnice opakovat. Posunete-li jezdec doprava, zkrátíte dobu před opakováním znaku.

Postup změny rychlosti opakování znaků klávesnice

  1. Otevřete panel Klávesnice klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom klepnutím na položku Klávesnice.

  2. Ve skupinovém rámečku Opakování znaků posuňte jezdec Rychlost opakování doleva, aby se znaky klávesnice opakovaly pomaleji, nebo doprava, aby se opakovaly rychleji.

Postup změny rychlosti blikání kurzoru

  1. Otevřete panel Klávesnice klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom klepnutím na položku Klávesnice.

  2. Posuňte jezdec Rychlost blikání kurzoru doprava, aby se zvýšila rychlost blikání kurzoru. Pokud posunete jezdec úplně doleva, kurzor přestane blikat.