Myš lze přizpůsobit mnoha způsoby, jako je například prohození funkcí tlačítek myši, nastavení vyšší intenzity ukazatele myši a změna rychlosti kolečka myši.

Zobrazit vše

Změna způsobu fungování myši

 1. Otevřete ovládací panel Myš klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a potom klepnutím na položku Myš.

 2. Klikněte na kartu Tlačítka a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li prohodit fungování pravého a levého tlačítka myši, zaškrtněte políčko Zaměnit první a druhé tlačítko.

  • Chcete-li změnit rychlost, s jakou je nutné provést dvojí kliknutí kliknutím na tlačítka, přesuňte jezdec Rychlost poklepání k hodnotě Pomalu nebo Rychle.

  • Chcete-li zapnout funkci ClickLock, která umožňuje zvýraznění nebo přetažení bez podržení tlačítka myši, zaškrtněte políčko Zapnout ClickLock.

Změna vzhledu ukazatele myši

 1. Otevřete ovládací panel Myš klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a potom klepnutím na položku Myš.

 2. Klikněte na kartu Ukazatele a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li nastavit nový vzhled všech ukazatelů, klikněte na seznam Schéma a pak klikněte na nové schéma ukazatele myši.

  • Pokud chcete změnit jeden ukazatel, klikněte na ukazatel, který chcete změnit, v seznamu Přizpůsobit, klikněte na tlačítko Procházet, klikněte na ukazatel, který chcete použít, a pak klikněte na tlačítko Otevřít.

Změna fungování ukazatele myši

 1. Otevřete ovládací panel Myš klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a potom klepnutím na položku Myš.

 2. Klikněte na kartu Možnosti ukazatele a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit rychlost, jakou se ukazatel myši pohybuje, přesuňte jezdec Vyberte rychlost ukazatele myši k položce Malá nebo Velká.

  • Chcete-li, aby ukazatel při pomalém pohybu myší pracoval přesněji, zaškrtněte políčko Zvýšit přesnost ukazatele.

  • Chcete-li urychlit proces výběru volby po zobrazení dialogového okna, zaškrtněte políčko Automaticky přesunout ukazatel na výchozí tlačítko dialogu.

   Poznámka

   • Toto nastavení nepodporují všechny programy. V některých programech bude nutné přesunout ukazatel myši na tlačítko, na které chcete kliknout.

  • Chcete-li usnadnit vyhledání ukazatele myši při přesunutí, zaškrtněte políčko Zobrazovat stopu ukazatele a pak přesuňte jezdec k hodnotě Krátká nebo Dlouhá. Tím délku stopy ukazatele zvětšíte nebo zmenšíte.

  • Aby ukazatel neblokoval váš pohled na text při psaní, zaškrtněte políčko Skrýt ukazatel při psaní.

  • Chcete-li najít nesprávně umístěný ukazatel stisknutím klávesy CTRL, zaškrtněte políčko Ukázat umístění ukazatele po stisknutí klávesy CTRL.

Změna fungování kolečka myši

 1. Otevřete ovládací panel Myš klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a potom klepnutím na položku Myš.

 2. Klikněte na kartu Kolečko a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li nastavit počet řádků, které budete procházet pomocí kolečka při každém stupni otočení kolečka myši, klikněte na položku Následující počet řádků a do příslušného pole zadejte počet řádků, které chcete procházet.

  • Chcete-li procházet celou obrazovku textu při každém kliknutí na kolečko myši, klikněte na položku Celou obrazovku.

  • Pokud je myš vybavena kolečkem, které podporuje vodorovné procházení, zadejte do pole Naklonění kolečka posune zobrazení vždy o tento počet znaků počet znaků, které chcete vodorovně procházet při naklonění kolečka doleva nebo doprava.