Můžete změnit barvu rámečků systému Windows, nabídky Start a hlavního panelu.

  1. Otevřete ovládací panel Individuální nastavení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Individuální nastavení.

  2. Klepněte na možnost Barva a zobrazení okna.

  3. V dialogovém okně Barva a zobrazení okna klepněte na požadovanou barvu a potom na tlačítko OK.

Poznámka

  • Pokud se místo okna Barva a zobrazení okna zobrazí dialogové okno Nastavení vzhledu, není pravděpodobně motiv nastaven na možnost Windows Vista, barevné schéma není nastaveno na možnost Windows Aero, nebo počítač nesplňuje minimální hardwarové požadavky pro spuštění prostředí Windows Aero. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích se schématem Windows Aero.

Změna barev v počítači bez prostředí Windows Aero

Pokud jste zjistili, že funkci Windows Aero nemáte, můžete přesto změnit některé barvy v počítači.

  1. Otevřete ovládací panel Nastavení vzhledu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Barevné schéma. Pokud se nezobrazí dialogové okno Nastavení vzhledu, klepněte ve spodní části stránky na odkaz Otevřít klasické vlastnosti vzhledu.

  2. Klepněte na možnost Upřesnit.

  3. V seznamu Položka klepněte na část systému Windows, ve které chcete změnit barvu.

  4. V seznamu Barva klepněte na požadovanou barvu.

  5. Kroky 3 až 6 opakujte pro každou část systému Windows ve které chcete změnit barvu, a potom klepněte na tlačítko OK.