Změna výchozího operačního systému pro spuštění (spouštění více operačních systémů)

Pokud je v počítači nainstalováno více operačních systémů, můžete zvolit, který se spustí při zapnutí počítače. Více nainstalovaných operačních systémů v jednom počítači se nazývá konfigurace s možností spouštění více operačních systémů.

  1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

  2. Klepněte na odkaz Rozšířené nastavení systému. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Na kartě Upřesnit ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému klepněte na tlačítko Nastavení.

  4. Ve skupinovém rámečku Spuštění systému v seznamu Výchozí operační systém vyberte systém, který chcete spustit při zapnutí nebo restartování počítače.

Tip

  • Pokud chcete mít možnost zvolit operační systém při zapnutí počítače, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Doba zobrazení seznamu operačních systémů, a zadejte počet sekund, jak dlouho bude seznam operačních systémů zobrazen, než se automaticky spustí výchozí operační systém.