Změna jazyka zobrazení

Jazyk zobrazení je jazyk, který systém Windows používá v průvodcích, dialogových oknech, nabídkách, v tématech nápovědy a podpory a dalších položkách uživatelského rozhraní. Některé jazyky zobrazení jsou nainstalovány jako výchozí, u jiných jazyků je třeba nainstalovat dodatečné jazykové soubory. Pokud jazyk zobrazení změníte, bude změněn pro váš uživatelský účet a nikoli na úvodní obrazovce. Chcete-li jazyk zobrazení nastavit pro více uživatelů nebo pro úvodní obrazovku, prostudujte si informace v tématu Použití místních a jazykových nastavení na vyhrazené účty.

  1. Otevřete ovládací panel Místní a jazyková nastavení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hodiny, jazyk a oblast a potom klepnutím na položku Místní a jazykové nastavení.

  2. Klepněte na kartu Klávesnice a jazyky.

  3. Ve skupinovém rámečku Jazyk zobrazení vyberte ze seznamu jazyk a pak klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

  • Pokud není seznam jazyků zobrazen, je třeba nejdříve nainstalovat dodatečné jazykové soubory. Další informace naleznete v tématu Instalace jazyka zobrazení.

Pokud změníte jazyk zobrazení, texty v nabídkách a dialogových oknech v některých programech nemusí být v požadovaném jazyce. K tomuto chování dochází, pokud program nepodporuje kódování Unicode. Další informace o změně textu v nabídkách a dialogových oknech v programech, které nepodporují kódování Unicode, naleznete v tématu Změna národního prostředí.