Změna typů souborů přehrávaných programem Windows Media Player

Program Windows Media Player je možné nastavit jako výchozí program pro určitý typ souboru (formát) nebo pro všechny mediální soubory. Funkce automatického přehrávání také umožňuje určit přehrávač jako výchozí program při zasunutí disku CD nebo DVD do počítače. Další informace o nastavení programu Windows Media Player jako výchozího přehrávače pro určitý typ souboru naleznete v tématu Změna výchozího přehrávače hudby nebo videa. Informace o nastavení přehrávače jako výchozího programu pro všechny mediální soubory a pro automatické přehrávání naleznete v tématu Změna nastavení výchozích programů v systému Windows.

Pokud chcete změnit typy souborů, které bude přehrávač ve výchozím nastavení přehrávat, musíte se přihlásit jako správce nebo člen skupiny Administrators.

Poznámky

  • Přehrávač nemusí být schopen přehrát soubor, i když jste vybrali jeho typ souboru. To může nastat tehdy, používá-li soubor kodek, který není v počítači nainstalován. Další informace o kodecích, včetně informací o jejich stažení, naleznete v tématu Kodeky, nejčastější dotazy.

  • Přehrávač může přehrávat jiné typy souborů, ale nelze ho pro tyto soubory nastavit jako výchozí přehrávač. Další informace o typech souborů, které přehrávač podporuje, naleznete v tématu Formáty multimediálních souborů programu Windows Media Player.