Změna funkce tlačítka napájení mobilního počítače

Ve výchozím nastavení přejde po stisknutí tlačítka napájení mobilní počítač do režimu spánku. Stisknutím tlačítka napájení můžete mobilní počítač vypnout, uvést do režimu hibernace nebo zachovat jeho současný stav. Můžete použít stejné nastavení pro všechny plány napájení nebo můžete pro jednotlivé plány definovat různá nastavení.

Zobrazit vše

Použití stejného nastavení pro všechny plány

  1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

  2. Na stránce Vybrat plán napájení klepněte na položku Zvolte akci pro tlačítko napájení.

  3. Na stránce Definuje tlačítka napájení a zapne ochranu heslem v seznamu Po stisknutí tlačítka napájení zvolte, co má mobilní počítač udělat, když stisknete tlačítko napájení, ať již je napájen z baterií nebo z elektrické sítě.

  4. Klepněte na tlačítko Uložit změny.

Použití nastavení pro určité schéma

  1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

  2. Na stránce Vybrat plán napájení klepněte na položku Změnit nastavení plánu u plánu, pro který chcete změnit nastavení.

  3. Na stránce Změňte nastavení pro plán klepněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

  4. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Tlačítka napájení a kryt, rozbalte položku Akce při stisknutí tlačítka napájení a zvolte, co má mobilní počítač udělat, když stisknete tlačítko napájení, ať již je napájen z baterií nebo z elektrické sítě.

  5. Klepněte na tlačítko OK.