Změna hlasu programu Narrator

Můžete změnit rychlost, hlasitost a výšku hlasu používaného v programu Narrator.

  1. Spusťte program Narrator klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Narrator.

  2. Klepněte na tlačítko Nastavení hlasu a proveďte libovolné z následujících úprav:

    • Chcete-li zvolit jiný hlas, vyberte jej v seznamu v poli Výběr hlasu.

    • Chcete-li rychlejší hlas, vyberte číslo v seznamu Nastavit rychlost. Čím vyšší číslo, tím rychlejší hlas.

    • Chcete-li hlasitější hlas, vyberte číslo v seznamu Nastavit hlasitost. Čím vyšší číslo, tím hlasitější hlas.

    • Chcete-li výše posazený hlas, vyberte číslo v seznamu Nastavit výšku. Čím vyšší číslo, tím výše posazený hlas. Výše posazený hlas je pro některé lidi snáze slyšitelný.

Program Narrator není k dispozici ve všech jazycích. Pokud tedy výše uvedený postup nefunguje, není program Narrator ve vašem jazyce k dispozici.