Pokud poklepáte na soubor v systému Windows a spustí se nesprávný program, můžete následujícím postupem vybrat upřednostňovaný program pro tento typ souboru. Toto nastavení můžete změnit pro jednotlivý soubor, nebo můžete systému Windows zadat, aby otevíral všechny soubory stejného typu v softwarovém programu, který zvolíte.

  1. Otevřete složku obsahující soubor, jehož nastavení chcete změnit.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, jehož nastavení chcete změnit, a potom podle typu souboru klepněte na příkaz Otevřít v programu nebo přejděte do místní nabídky Otevřít v programu a potom klepněte na příkaz Zvolit výchozí program.

  3. Klepněte na program, který chcete použít k otevření tohoto typu souboru.

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li všechny soubory daného typu otevírat ve stejném programu, zaškrtněte políčko K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program a poté klepněte na tlačítko OK.

    • Chcete-li jen daný soubor otevřít v tomto programu pouze jednou, zrušte zaškrtnutí políčka K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program a poté klepněte na tlačítko OK.