Jestliže se zobrazují upozornění, že virtuální paměť je malá, je třeba zvětšit minimální velikost vašeho stránkovacího souboru. Operační systém Windows nastaví počáteční minimální velikost stránkovacího souboru na hodnotu odpovídající velikosti paměti RAM (random access memory) instalované v počítači, plus dalších 300 megabajtů (MB) a maximální velikost na hodnotu trojnásobku paměti RAM instalované v počítači. Pokud se při těchto doporučených úrovních zobrazují upozornění, je třeba zvětšit minimální a maximální velikost stránkovacího souboru.

  1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

  2. V levém podokně klepněte na položku Upřesnit nastavení systému. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Na kartě Upřesnit klepněte v části Výkon na možnost Nastavení.

  4. Na kartě Upřesnit v části Virtuální paměť klepněte na příkaz Změnit.

  5. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky.

  6. Ve skupinovém rámečku Jednotka [Jmenovka] klepněte na jednotku obsahující stránkovací soubor, který chcete změnit.

  7. Klepněte na možnost Vlastní velikost. Do polí Počáteční velikost (MB) nebo Největší velikost (MB) zadejte novou velikost v megabajtech, klepněte na příkaz Nastavit a potom na tlačítko OK.

Zvětšení velikosti obvykle nevyžaduje restartování počítače, ale při zmenšení velikosti bude třeba počítač restartovat, aby se změny projevily. Společnost Microsoft nedoporučuje zakázání nebo odstranění stránkovacího souboru.