Změna nabídky Start na klasické zobrazení

Pokud jste používali předchozí verze systému Windows, je vám klasické zobrazení nabídky Start známo.

Obrázek nabídky Start v klasickém zobrazení
Výchozí nastavení nabídky Start lze přizpůsobit tak, aby se podobaly starším verzím systému Windows.
  1. Otevřete ovládací panel Hlavní panel a nabídka Start klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Hlavní panel a nabídka Start.

  2. Klepněte na kartu Nabídka Start, klepněte na možnost Klasická nabídka Start a potom klepněte na tlačítko OK.