Změna vzhledu programu Windows Mail

Můžete změnit způsob zobrazení zpráv v programu Windows Mail, aby bylo možné snadněji najít určité typy zpráv. Program Windows Mail obsahuje několik integrovaných možností zobrazení a také si můžete vytvořit vlastní zobrazení.

Zobrazit vše

Jak lze změnit, jaké zprávy se zobrazí v seznamu zpráv?

Program Windows Mail má několik integrovaných zobrazení, pomocí kterých lze změnit, které zprávy se zobrazí.

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a pak klepněte na některou z následujících možností a změňte, které zprávy se zobrazí:

  • Zobrazit všechny zprávy

   V tomto zobrazení se zobrazí všechny zprávy v aktuální složce včetně nových, starých, přečtených i nepřečtených zpráv.

  • Skrýt přečtené zprávy

   V tomto zobrazení jsou skryty všechny přečtené zprávy.

  • Skrýt přečtené a ignorované zprávy

   V tomto zobrazení jsou skryty zprávy, které jste přečetli nebo pro které jste použili příkaz Ignorovat konverzaci.

  • Zobrazit stažené zprávy

   V tomto zobrazení, které je k dispozici pouze pro složky IMAP a diskusní skupiny, se zobrazí zprávy, jejichž obsah byl stažen do počítače.

  • Seskupit zprávy podle konverzace

   V tomto zobrazení se zprávy zobrazí seskupené podle předmětu. Toto zobrazení funguje ve spojení s dalšími příkazy zobrazení, takže můžete například seskupit zprávy podle konverzace a zároveň skrýt přečtené zprávy.

  K dispozici je také několik příkazů zobrazení, které se zobrazí v nabídce při čtení diskusních skupin:

  • Skrýt zodpovězené zprávy

   V tomto zobrazení se skryjí všechny zprávy diskusních skupin, na které jste již odpověděli.

  • Zobrazit pouze užitečné posloupnosti

   V tomto zobrazení se zobrazí pouze diskuze, které ostatní účastníci označili za užitečné.

  • Zobrazit odpovědi na mé zprávy

   V tomto zobrazení jsou zobrazeny pouze odpovědi na zprávy, které jste odeslali do diskusní skupiny.

Lze vytvořit vlastní zobrazení, které zobrazí pouze určité zprávy?

Ano. Díky vlastnímu zobrazení máte velkou volnost ve výběru, jaké zprávy zobrazit. Můžete například nastavit, aby se zobrazovaly pouze nepřečtené zprávy od konkrétního odesílatele nebo zprávy obsahující určité slovo.

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a pak klepněte na příkaz Definovat zobrazení.

 3. Klepněte na tlačítko Nové.

 4. Zaškrtněte jednu nebo více podmínek pro zobrazení, které vytváříte. Při přidání podmínek se v poli Popis zobrazení zobrazí aktuální seznam podmínek nového zobrazení.

 5. Klepněte na podtržené slovo nebo frázi v poli Popis zobrazení a vyberte možnost nebo zadejte hodnotu. Pokud jste například zaškrtli políčko u podmínky Kde řádek Od obsahuje osoby, klepněte v seznamu na frázi obsahuje osoby a určete, které osoby chcete zahrnout do zobrazení.

 6. V poli Popis zobrazení klepněte na odkaz Zobrazit/Skrýt a vyberte, zda chcete zprávy, které odpovídají podmínkám zobrazení, zobrazit nebo skrýt.

 7. Zadejte název zobrazení a klepněte na tlačítko OK.

Lze seskupit související zprávy?

Ano. Díky seskupení souvisejících zpráv můžete sledovat odpovědi na dané zprávy jak v e‑mailech, tak v konverzaci diskusních skupin. Můžete si vybrat, zda zobrazit pouze původní zprávu, nebo původní zprávu a všechny související odpovědi.

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a pak klepněte na příkaz Seskupit zprávy podle konverzace.

 2. Chcete-li zobrazit rozbalené odpovědi u všech zpráv, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Čtení a zaškrtněte políčko Automaticky rozbalovat seskupené zprávy.

Poznámka

 • Chcete-li zobrazit původní zprávu a všechny související odpovědi, poklepejte na znaménko plus (+) nalevo od názvu původní zprávy. Chcete-li zobrazit pouze původní zprávu, poklepejte na tlačítko mínus (-) vedle této zprávy.

Lze změnit informace zobrazené v seznamu zpráv?

Ano. V seznamu zpráv lze odstranit sloupce s informacemi, které vás nezajímají, a zobrazit další volitelné informace. Můžete například odstranit sloupec, který zobrazuje prioritu zprávy, a přidat sloupec, který zobrazuje velikost zprávy.

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Sloupce.

 3. Chcete-li přidat sloupec, zaškrtněte políčko vedle názvu sloupce.

 4. Chcete-li odstranit sloupec, zrušte zaškrtnutí políčka vedle názvu sloupce.

 5. Chcete-li změnit pořadí, v němž jsou sloupce zobrazeny, klepněte na název sloupce a potom klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.