Změna akce při zavření krytu mobilního počítače

Po zavření krytu mobilního počítače mohou nastat tyto možnosti: vypnutí systému Windows, žádná akce nebo přechod do stavu šetřícího energii, jako například režim spánku nebo režim hibernace. Můžete použít stejné nastavení pro všechny plány napájení nebo můžete pro jednotlivé plány definovat různá nastavení.

Zobrazit vše

Použití stejného nastavení pro všechny plány

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat plán napájení klepněte na položku Zvolte akci pro zavření víka.

 3. Na stránce Definuje tlačítka napájení a zapne ochranu heslem v seznamu Při zavření víka:, zvolte, co má mobilní počítač udělat, když zavřete víko mobilního počítače, ať již je napájen z baterií nebo z elektrické sítě.

  Tip

  • Chcete-li šetřit energii baterie a mít možnost rychle pokračovat v prácí, vyberte možnost Režim spánku. Po probuzení mobilního počítače obnoví systém Windows vaši pracovní relaci během několika sekund.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit změny.

Použití nastavení pro určité schéma

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat plán napájení klepněte na položku Změnit nastavení plánu u plánu, pro který chcete změnit nastavení.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro plán klepněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Tlačítka napájení a kryt, rozbalte položku Akce při zavření krytu a zvolte, co má mobilní počítač udělat, když zavřete víko mobilního počítače, ať již je napájen z baterií nebo z elektrické sítě.

 5. Klepněte na tlačítko OK.