Změna nastavení programu Připojení ke vzdálené ploše

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé nejčastější dotazy týkající nastavení programu Připojení ke vzdálené ploše.

Zobrazit vše

Je možné během připojení ke vzdálenému počítači používat zařízení a prostředky, které jsou v mém počítači nebo jsou jeho součástí, například tiskárnu, pevný disk a schránku?

Ano, je. To se nazývá přesměrování zařízení nebo prostředku, například tiskárny nebo jednotky. Zde je uveden postup přesměrování:

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti a potom klepněte na kartu Místní prostředky.

 3. Ve skupinovém rámečku Místní zařízení a prostředky vyberte zařízení a prostředky, které chcete přesměrovat. Pokud chcete zobrazit další zařízení, klepněte na tlačítko Další.

Poznámky

 • Pokud se připojujete k počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 a chcete kopírovat a vkládat soubory, postupujte podle výše uvedených kroků a přesměrujte na tento počítač jednotku, která obsahuje dočasnou složku. Ve většině případů to bude jednotka C.

 • Kvůli zabezpečujícím omezením nelze kopírovat soubor ze vzdáleného počítače do kořenové složky jednotky v tomto počítači, pokud nejste přihlášeni pomocí výchozího účtu správce počítače.

Co je nového v oblasti přesměrování v této verzi systému Windows?

V této verzi systému Windows bylo přesměrování rozšířeno. Nyní můžete přesměrovat přehrávače médií založené na protokolu MTP (Media Transfer Protocol) a digitální fotoaparáty založené na protokolu PTP (Picture Transfer Protocol).

Postup přesměrování zařízení Plug and Play

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, kartu Místní prostředky a potom klepněte na tlačítko Další.

 3. Ve skupinovém rámečku Místní zařízení a prostředky klepněte na znaménko plus (+) vedle zaškrtávacího políčka Podporovaná zařízení Plug and Play.

  V tomto seznamu se zobrazují zařízení Plug and Play, která podporují přesměrování a jsou právě připojená. Pokud v tomto seznamu není zařízení, které jste připojili, přesměrování u tohoto zařízení není podporováno.

 4. Zaškrtněte políčko vedle každého zařízení, které chcete přesměrovat.

Poznámky

 • Z přesměrovaných přehrávačů médií nelze přenášet obsah chráněný správou digitálních práv (DRM).

 • Přesměrování zařízení Plug and Play je k dispozici pouze v systémech Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate při připojení ke vzdálenému počítači se systémem Windows Vista.

 • Zařízení Plug and Play není podporováno u kaskádových připojení vzdálené plochy. (Když jste připojení vzdáleně k jednomu počítači a v rámci této relace se připojujete k jinému počítači, je toto druhé připojení kaskádové.) Když se připojíte k vzdálenému počítači, můžete například přesměrovat a používat zařízení Plug and Play připojené k místnímu počítači. Pokud se však připojíte z prvního počítače k druhému vzdálenému počítači, nebudete moci v druhém počítači zařízení Plug and Play přesměrovat a používat.

Ve výše uvedeném postupu lze vybrat automatické přesměrování jednotek a zařízení, které připojíte nebo ke kterým se připojíte později.

Postup přesměrování jednotek a zařízení, které ještě nejsou připojené

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, kartu Místní prostředky a potom klepněte na tlačítko Další.

 3. Ve skupinovém rámečku Místní zařízení a prostředky klepněte na znaménko plus (+) vedle zaškrtávacího políčka Jednotky a potom zaškrtněte políčko Jednotky, ke kterým se připojím později.
  – NEBO –
  Klepněte na znaménko plus (+) vedle zaškrtávacího políčka Podporovaná zařízení Plug and Play a potom zaškrtněte políčko Zařízení, která připojím později.

V systému Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate lze také přesměrovat zařízení Microsoft Point of Service for .NET (POS for .NET). Chcete-li povolit přesměrování těchto zařízeni, musíte upravit soubor protokolu RDP (Remote Desktop Protocol), protože tato zařízení nejsou zobrazena ve skupinovém rámečku Místní zařízení a prostředky.

Postup úpravy souboru RDP

Výchozí soubor RDP je skrytý soubor, který se nachází ve složce Dokumenty. Pokud ho chcete zobrazit, podívejte se do tématu Zobrazení skrytých souborů.

 1. Otevřete soubor RDP v textovém editoru, například v Poznámkovém bloku.

 2. Přidejte nebo změňte následující řádek:

  redirectposdevices:i:hodnota
  • Je-li hodnota = 0, je přesměrování zařízení Microsoft Point of Service for .NET (POS for .NET) zakázáno.

  • Je-li hodnota = 1, je přesměrování zařízení Microsoft Point of Service for .NET (POS for .NET) povoleno.

Poznámka

 • Spusťte program Poznámkový blok klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na položku Programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Poznámkový blok.

Další informace týkající se úpravy souborů RDP naleznete na stránce Nastavení protokolu RDP v systému Windows Server 2003 a v systému Windows XP na webu společnosti Microsoft.

Jak je možné poslouchat hudbu a jiné zvuky ze vzdáleného počítače?

Ve výchozím nastavení je vzdálená plocha nastavena tak, aby přenášela zvuky ze vzdáleného počítače do počítače, který používáte. Pokud neslyšíte zvuky ze vzdáleného počítače, obnovte následujícím postupem výchozí nastavení:

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti a potom klepněte na kartu Místní prostředky.

 3. Ve skupinovém rámečku Zvuk vzdáleného počítače klepněte na možnost Přenášet do tohoto počítače.

Jak se dá zlepšit výkon vzdálené plochy s pomalým připojením?

Pravděpodobně bude třeba změnit nastavení rychlosti připojení nebo použít méně vizuálních efektů ve vzdáleném počítači.

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti a pak na kartu Výkon.

 3. V případě potřeby vyberte příslušnou rychlost připojení.

 4. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vizuálních efektů, které chcete použít nebo zobrazit. Obecně se dá říci, že čím méně efektů vyberete, tím rychlejší bude připojení. Pokud však vyberete možnost Ukládání rastrů do mezipaměti, rychlost připojení se zvýší.

Je možné nastavení vzdálené plochy uložit a použít jej později?

Ano. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti, vyberte nastavení, která chcete uložit, a pak na kartě Obecné klepněte na tlačítko Uložit nebo Uložit jako.

Chcete-li otevřít soubor nastavení, klepněte na kartu Obecné a pak klepněte na tlačítko Otevřít a vyberte požadovaný soubor.

Jak se lze odpojit od relace vzdálené plochy?

Postup odpojení bez ukončení relace vzdálené plochy

 • Dočasně se můžete odpojit od relace klepnutím na tlačítko ZavřítObrázek tlačítka Zavřít na panelu připojení (vodorovný panel v horní části obrazovky). To ponechá programy spuštěné, proto můžete při příštím připojení pokračovat v práci na místě, kde jste přestali.

Postup ukončení relace vzdálené plochy a odpojení

 • V okně Připojení ke vzdálené ploše klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, přejděte na šipku vedle tlačítka Uzamknout počítačObrázek tlačítka napájení a tlačítka zamykání v nabídce Start a poté klepněte na tlačítko Odhlásit.

Jak se lze znovu připojit po dočasném odpojení od relace vzdálené plochy?

Připojte se ke vzdálené ploše jako obvykle. Při dalším připojení ke stejnému vzdálenému počítači připojí program Připojení ke vzdálené ploše automaticky znovu relaci, která probíhala (pokud je vzdálený počítač nastaven tak, že povoluje opětovné připojení odpojených relací).

Je možné v programu Připojení ke vzdálené ploše používat klávesové zkratky?

Ano. Lze postupovat dvěma způsoby. Je možné nastavit vzdálený počítač tak, aby systém Windows rozpoznal klávesové zkratky, které zadáte, například ALT+TAB, nebo můžete použít klávesové zkratky terminálového serveru.

Chcete-li použít klávesové zkratky systému Windows, postupujte takto:

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti a potom klepněte na kartu Místní prostředky.

 3. Ve skupinovém rámečku Klávesnice klepněte na možnost Ve vzdáleném počítači, aby vzdálený počítač rozpoznal zadávané klávesové zkratky systému Windows. (Můžete také vybrat možnost Pouze v režimu Celá obrazovka, čímž dosáhnete stejného výsledku, pokud používáte program Připojení ke vzdálené ploše v režimu celé obrazovky. Toto je výchozí nastavení.)

Postup, jak použít klávesové zkratky terminálového serveru, naleznete v následující tabulce:

Zkratka
Popis

ALT+PAGE UP

Přepíná mezi programy zleva doprava.

ALT+PAGE DOWN

Přepíná mezi programy zprava doleva.

ALT+INSERT

Přepíná ve smyčce mezi programy v pořadí, ve kterém byly spuštěny.

ALT+HOME

Zobrazí nabídku Start.

CTRL+ALT+BREAK

Přepíná mezi oknem a režimem celé obrazovky.

CTRL+ALT+END

Zobrazí dialogové okno Zabezpečení systému Windows.

ALT+DELETE

Zobrazí nabídku systému Windows.

CTRL+ALT+znaménko minus (-) na numerické klávesnici

Umístí kopii aktivního okna v klientovi do schránky terminálového serveru (poskytuje stejnou funkci jako kombinace kláves ALT+PRINT SCREEN v místním počítači).

CTRL+ALT+znaménko plus (+) na numerické klávesnici

Umístí kopii celého okna klienta do schránky terminálového serveru (poskytuje stejnou funkci jako klávesa PRINT SCREEN v místním počítači).

CTRL+ALT+ŠIPKA DOPRAVA

Umožní přejít pomocí tabulátoru z ovládacích prvků vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelském programu (například tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, když jsou ovládací prvky vzdálené plochy integrovány do jiného (hostitelského) programu.

CTRL+ALT+ŠIPKA DOLEVA

Umožní přejít pomocí tabulátoru z ovládacích prvků vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelském programu (například tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, když jsou ovládací prvky vzdálené plochy integrovány do jiného (hostitelského) programu.

Klávesové zkratky CTRL+ALT+BREAK a CTRL+ALT+END jsou k dispozici ve všech relacích vzdálené plochy, i když jste nastavili vzdálený počítač tak, aby rozpoznával klávesové zkratky systému Windows.