Kontrola nové pošty

Můžete naplánovat, aby program Windows Mail kontroloval novou poštu automaticky, nebo můžete novou poštu kontrolovat ručně. Kontrola ručně je užitečná, pokud nechcete čekat do doby, na kterou je naplánovaná další kontrola nové pošty programem Windows Mail, nebo pokud používáte vytáčené připojení k Internetu a nechcete, aby se program Windows Mail připojoval automaticky.

Zobrazit vše

Automatická kontrola nové pošty

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  3. Klepněte na kartu Obecné a pak zaškrtněte políčko Zkontrolovat novou poštu každých X minut.

  4. Chcete-li změnit dobu, jak často má program Windows Mail kontrolovat novou poštu, zadejte do pole Zkontrolovat novou poštu každých X minut číslo od 1 do 480.

Ruční kontrola nové pošty

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. Klepněte na nabídku Nástroje, přejděte na příkaz Odeslat a přijmout a klepněte na příkaz Odeslat a přijmout vše.

    Program Windows Mail odešle všechny e-maily ze složky Pošta k odeslání a stáhne všechny nové e-maily.

Tipy

  • Chcete-li zkontrolovat novou poštu bez odeslání pošty ze složky Pošta k odeslání, klepněte na nabídku Nástroje, přejděte na příkaz Odeslat a přijmout a pak klepněte na příkaz Přijmout vše.

  • Chcete-li zakázat automatické stahování nové pošty, klepněte na nabídku Nástroje, klepněte na příkaz Možnosti a pak na kartě Obecné zrušte zaškrtnutí políčka Zkontrolovat novou poštu každých X minut.