Pokud v počítači dojde k nějakým problémům se softwarem nebo hardwarem, například program přestane fungovat nebo reagovat, systém Windows vytvoří hlášení o problému, které umožní vyhledat řešení. Řešení můžete vyhledat kdykoliv, nebo můžete nastavit, aby byla systémem Windows vyhledána automaticky. Další informace naleznete v tématu Hlášení problémů a hledání řešení automaticky.

Postup vyhledání řešení problémů pomocí Ovládacích panelů

  1. Otevřete ovládací panel Hlášení a řešení problémů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hlášení a řešení problémů.

  2. Klepněte na odkaz Vyhledat nová řešení.

    Systém Windows vás informuje, zda jsou k dispozici nějaké kroky, pomocí kterých lze problémy ve vašem počítači vyřešit.

Poznámka

  • Některé potíže a řešení může zobrazit a opravit pouze správce. Chcete-li tyto potíže zobrazit, přihlašte se pomocí účtu správce.