Kontrola hladiny inkoustů v tiskárně

Pokud tiskne tiskárna rozmazané, světlé nebo neúplné dokumenty, důvodem může být malé množství inkoustu. V sytému Windows není univerzální metoda, jak zkontrolovat hladinu inkoustu, protože pro každou tiskárnu je tato metoda jiná. Informace o kontrole hladiny inkoustu tiskárny naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou.

Pokud se domníváte, že je hladina inkoustu nízká, je vhodné vytisknout zkušební stránku před tím, než se pokusíte vytisknout něco jiného. Pokud nelze tisknout černobíle ani v jiných barvách (nebo pokud nelze vůbec tisknout), v tiskárně může být spotřebovaný inkoust, bude nutné vyčistit tiskárnu nebo se jedná o problém s hardwarem nebo ovladačem. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou nebo na webu výrobce.