Kontrola pravopisu zprávy v programu Windows Mail

Funkce kontroly pravopisu v programu Windows Mail pomáhá předejít nepříjemným překlepům ve zprávách.

Postup nastavení jazyka kontroly pravopisu

Předtím, než je možné zkontrolovat pravopis zprávy, je nutné vybrat jazyk, který chcete používat.

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Pravopis.

  3. V části Jazyk klepněte v rozbalovacím seznamu na požadovaný jazyk (angličtina, francouzština, němčina nebo španělština).

  4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.

Poznámka

  • I když je angličtina zobrazena jako výchozí jazyk, je nutné ji vybrat, pokud ji chcete používat.

Postup kontroly pravopisu ve zprávě

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. Po napsání zprávy klepněte v okně Nová zpráva na nabídku Nástroje a vyberte příkaz Pravopis.

    Pokud bude nalezena chyba pravopisu, nabídne se vám možnost opravit chybu nebo přidat dané slovo do slovníku funkce kontroly pravopisu.

  3. Po dokončení kontroly pravopisu klepněte na tlačítko OK.