Některé programy v počítači vyžadují ke komunikaci se zařízením Bluetooth port COM (nazývaný také sériový port). Například:

  • program pro synchronizaci kontaktů s mobilním telefonem,

  • program pro získání souřadnic GPS z přijímače GPS.

Pokud v počítači použijete k přidání zařízení Bluetooth Průvodce přidáním zařízení Bluetooth, průvodce vytvoří dva porty COM – vstupní a výstupní. Vstupní port umožňuje, aby se zařízení Bluetooth připojilo k programu v počítači a výstupní port slouží k připojení počítače k zařízení Bluetooth. Obvykle budete používat pouze jeden z těchto portů COM.

Vhodný port COM zjistíte v dokumentaci dodané s programem nebo se zařízením Bluetooth, případně se podívejte na webové stránky výrobce.

Pokud si ani potom nebudete jisti, který port COM použít, vyzkoušejte postupně všechny tyto porty a použijte ten, který umožňuje úspěšnou komunikaci programu a zařízení.