Výběr obrázků a videozáznamů zobrazovaných v programu Windows Fotogalerie

Program Windows Fotogalerie automaticky zobrazuje obrázky a videozáznamy uložené v počítači ve složce Obrázky. Obsah fotogalerie můžete kdykoli změnit přidáním nebo odstraněním složek. To je užitečné, pokud ukládáte obrázky a videozáznamy do jiného umístění než do složky Obrázky. Do programu Windows Fotogalerie můžete také přidat jednotlivé obrázky nebo videozáznamy bez přidání celé složky.

Zobrazit vše

Přidání složky do programu Windows Fotogalerie

Když přidáváte složku do programu Windows Fotogalerie, zobrazí se v něm všechny obrázky a videozáznamy uložené ve složce. Mějte na paměti, že do programu Windows Fotogalerie můžete najednou přidat jen jednu složku, proto je třeba tyto kroky opakovat pro každou složku, kterou chcete přidat.

 1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 2. Klepněte na nabídku Soubor a vyberte příkaz Přidat složku do galerie.

 3. Klepněte na složku, která obsahuje obrázky a videozáznamy, které chcete přidat, a pak klepněte na tlačítko OK.

Upozornění

 • Do programu Windows Fotogalerie nepřidávejte určité složky. Například složka Místní disk se nazývá kořenová složka, protože představuje celý pevný disk. Pokud tuto složku přidáte do programu Windows Fotogalerie, bude program pracovat velmi pomalu. Z podobných důvodů byste do programu Windows Fotogalerie neměli přidávat složku Windows nebo jiné systémové umístění.

Přidání jednotlivého obrázku nebo videozáznamu do programu Windows Fotogalerie

Do programu Windows Fotogalerie můžete přidat jednotlivé obrázky a videozáznamy bez automatického zahrnutí všech ostatních souborů uložených ve stejné složce.

 1. Otevřete složku, která obsahuje obrázek nebo videozáznam, který chcete přidat do programu Windows Fotogalerie.

 2. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 3. Přetáhněte obrázek nebo videozáznam ze složky do okna programu Windows Fotogalerie.

  Obrázek nebo videozáznam se zkopíruje do vaší složky Obrázky a automaticky se přidá do programu Windows Fotogalerie.

Poznámky

 • Do programu Windows Fotogalerie lze přidat pouze obrázky nebo videozáznamy. Pokud do složky Obrázky zkusíte přidat jiný typ souboru, zkopíruje se, ale nezobrazí se v programu Windows Fotogalerie.

 • Existuje mnoho typů obrázků a některé nelze v programu Fotogalerie zobrazit. Například obrázky s příponou názvu souboru GIF se v programu Fotogalerie nezobrazí.

Odebrání složky z programu Windows Fotogalerie

Když z programu Windows Fotogalerie odeberete složku, neodstraníte ji z počítače. Pokud odeberete složku, program Fotogalerie již dále nebude zobrazovat obrázky a videozáznamy, které byly v této složce, i když složka zůstane v počítači.

Složky, které jste přidali do programu Windows Fotogalerie, můžete odebrat kdykoliv, nemůžete ale odebrat složky, které jsou v programu Windows Fotogalerie ve výchozím nastavení. Odebrání složky zabrání zobrazení složky v programu Windows Fotogalerie. Zatímco složky z programu Windows Fotogalerie můžete odebrat, nemůžete odebrat jednotlivé obrázky ani videozáznamy. Kdykoliv ale můžete obrázky z programu Windows Fotogalerie odstranit. Pokud obrázek odstraníte, odstraníte ho z počítače, jako byste ho odstranili ze složky Obrázky.

Dále nelze odebrat podsložku bez odebrání složky nejvyšší úrovně. V následujícím příkladu můžete odebrat složku s názvem Rodina a tím se zároveň odeberou všechny podsložky. Nemůže ale odebrat pouze složku s názvem Děti nebo Prarodiče.

Obrázek zachycující podsložky v programu Windows Fotogalerie
Nemůžete odebrat podsložku z programu Windows Fotogalerie bez odebrání její složky nejvyšší úrovně
 1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 2. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete odebrat, a vyberte příkaz Odebrat z galerie.

Upozornění

 • Program Windows Fotogalerie je nástrojem pro zobrazení a uspořádání obrázků a videozáznamů. Zobrazuje obrázky a videozáznamy, které jste uložili do složky Obrázky nebo do jiných složek v počítači. Nenahrazuje složky v počítači. Proto byste neměli odstraňovat obrázky z programu Windows Fotogalerie nebo ze složky Obrázky, pokud je skutečně nechcete odstranit z počítače. Pokud to chcete, budou odstraněny z počítače a příště se už nezobrazí ve složce Obrázky ani v programu Fotogalerie.