Výběr textu, který program Narrator čte nahlas

Program Narrator přečte nahlas text, který se zobrazí na obrazovce, a popíše plochu a jakékoliv otevřené okno. Může také nahlas přečíst, co píšete, a ohlásit události provedené na obrazovce (například zobrazení dialogového okna).

Program Narrator není k dispozici ve všech jazycích. Pokud tedy následující postup nefunguje, není program Narrator ve vašem jazyce k dispozici.

Postup výběru textu, který program Narrator bude číst vždy

 1. Spusťte program Narrator klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Narrator.

 2. Ve skupinovém rámečku Hlavní nastavení programu Narrator proveďte jednu či více z následujících akcí:

  • Chcete-li slyšet, co píšete, zaškrtněte políčko Echo zvuků klávesnice.

  • Chcete-li slyšet události na pozadí, například upozornění, zaškrtněte políčko Oznámit zprávy systému.

  • Chcete-li slyšet oznámení při posunu obrazovky, zaškrtněte políčko Oznámit upozornění posouvání.

Postup výběru určitých položek, které program Narrator přečte

 1. Spusťte program Narrator klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Narrator.

 2. Pomocí klávesových zkratek v následující tabulce určete, který text program Narrator přečte.

  Použijte tuto klávesovou zkratku Výsledek
  Použijte tuto klávesovou zkratku

  CTRL+SHIFT+ENTER

  Výsledek

  Získání informací o aktuální položce

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

  Výsledek

  Přečtení celého vybraného okna

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  CTRL+ALT+MEZERNÍK

  Výsledek

  Přečtení rozložení vybraného okna

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  ALT+HOME

  Výsledek

  Získání informací o aktuální položce

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  ALT+END

  Výsledek

  Získání souhrnu aktuální položky

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+SHIFT+G

  Výsledek

  Přečtení popisu závislých prvků aktuálně vybraného prvku

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+CTRL+G

  Výsledek

  Přečtení popisu nezávislých prvků sousedících s aktuálně vybraným prvkem

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+CTRL+HOME

  Výsledek

  Přechod do navigačního režimu Virtuální nabídky, který umožňuje přístup k příkazům programu Narrator bez přepínání z programu, ve kterém právě pracujete

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  CTRL

  Výsledek

  Zastavení čtení textu programem Narrator

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+Q

  Výsledek

  Přesunutí výběru textu na začátek předchozího vzorku textu

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+W

  Výsledek

  Přesunutí výběru textu na začátek dalšího vzorku textu

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+E

  Výsledek

  Přesunutí výběru textu na začátek aktuálního vzorku textu

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+R

  Výsledek

  Přesunutí výběru textu na konec aktuálního vzorku textu

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F2

  Výsledek

  Výběr celého textu v aktuálním vzorku textu

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F3

  Výsledek

  Přečtení aktuálního znaku

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F4

  Výsledek

  Přečtení aktuálního slova

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F5

  Výsledek

  Přečtení aktuálního řádku

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F6

  Výsledek

  Přečtení aktuálního odstavce

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F7

  Výsledek

  Přečtení aktuální stránky

  Použijte tuto klávesovou zkratku

  INSERT+F8

  Výsledek

  Přečtení aktuálního dokumentu