Technologie ClearType: nejčastější dotazy

V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na některé obvyklé dotazy týkající se technologie ClearType.

Zobrazit vše

Co je ClearType?

ClearType je technologie zobrazení počítačových písem sloužící k dosažení čistého a hladkého vzhledu písem. Technologie ClearType umožňuje detailnější zobrazení textu na obrazovce. Uživatelé proto mohou text číst po delší dobu bez únavy očí a duševního vyčerpání. Tato technologie je vhodná zejména pro zařízení s obrazovkami LCD, včetně monitorů s plochou obrazovkou, přenosných počítačů a menších mobilních zařízení.

Jak lze zapnout technologii ClearType?

V systému Windows je technologie ClearType ve výchozím nastavení zapnuta. Pokud by byla z nějakého důvodu vypnuta, můžete ji opět zapnout.

Zapnutí technologie ClearType

  1. Otevřete ovládací panel Nastavení vzhledu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Barevné schéma. Pokud se nezobrazí dialogové okno Nastavení vzhledu, klepněte ve spodní části stránky na odkaz Otevřít klasické vlastnosti vzhledu.

  2. Klepněte na tlačítko Efekty.

  3. V dialogovém okně Efekty zaškrtněte políčko Používat metodu vyhlazování hran rastrových písem.

  4. Vyberte v seznamu metodu ClearType a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

  • Bez ohledu na to, zda v seznamu vyberete metodu Standardní nebo ClearType, vždy je nutné mít grafickou kartu a monitor, které podporují zobrazování nejméně 256 barev. Nejlepších výsledků dosáhnete, máte-li k dispozici podporu režimů Vysoká (24bitové barvy) nebo Nejvyšší (32bitové barvy). Kvalitu barev lze změnit pomocí Ovládacích panelů v okně Nastavení zobrazení.

    Otevřete ovládací panel Nastavení zobrazení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Nastavení zobrazení.

Proč byla technologie ClearType vyvinuta?

Technologie ClearType byla vyvinuta, aby bylo možné číst text na obrazovce delší dobu. Mezi čtením mnoha vytištěných stránek a čtením stejného množství textu na obrazovce je velký rozdíl a výzkumní pracovníci chtěli zjistit proč. Zkoumali proto, na základě jakých typografických vlastností lidské oči a mozek rozpoznávají písmena a převádějí je na slova, věty a nakonec na vlastní obsah slov.

Zjistili, že pokud má být čtení dlouhodobé a bez námahy, mělo by probíhat v co největší míře nevědomky. Jsou-li písmena nerovná a nejsou tvořena snadno rozpoznatelnými tvary, zaměří se čtenář více na jednotlivé znaky a jeho pozornost je odváděna od vnímání celkového obsahu textu. Proto může být čtení textu na obrazovce únavné. Technologie ClearType vyhladí vzhled písmen, takže se čtenáři mohou soustředit na obsah textu místo na jeho zobrazení.

Jak tato technologie funguje?

Chcete-li pochopit, jak technologie ClearType funguje, měli byste nejdříve porozumět základům zobrazování na obrazovce. Obrazovka se skládá z jednotlivých bodů neboli pixelů. Pixely také tvoří různé styly znaků v jednotlivých písmech.

Každý pixel v písmu obsahuje tři části: červenou, modrou a zelenou.

Technologie ClearType zlepšuje rozlišení tím, že zapíná a vypíná jednotlivé barvy v pixelech. Před příchodem technologie ClearType bylo nutné zapínat a vypínat celé pixely. Přesnější kontrolou nad červenou, modrou a zelenou složkou pixelů lze zlepšit čitelnost na monitoru LCD až o 300 procent.

Jaký typ monitoru vyžaduje technologie ClearType: monitor LCD nebo monitor s klasickou obrazovkou?

Použít lze oba typy monitorů, ale nejlepších výsledků dosáhnete při použití monitoru LCD. Důvodem je to, že technologie ClearType byla vytvořena tak, aby pracovala s technologií LCD, která udržuje určité pixely na určitých místech. Technologie ClearType využívá umístění pixelů na pevných místech a zapíná nebo vypíná části pixelů. Monitor s vakuovou obrazovkou nefunguje s technologií ClearType stejným způsobem, protože využívá paprsek elektronů k buzení (přemísťování) pixelů, nikoli k jejich udržení na jednom místě.

Přesto lze při použití technologie ClearTyp u monitorů s klasickou obrazovkou zaznamenat zlepšení čitelnosti textu, protože technologie ClearType vyhladí nerovné okraje písma. Tato technika se označuje jako antialiasing.

Lze technologii ClearType optimalizovat?

Ano. Čitelnost položek na obrazovce lze dále zlepšit pomocí online nástroje pro optimalizaci.

Přejděte na typografický web společnosti Microsoft a postupujte podle pokynů pro optimalizaci technologie ClearType.

Jsou některá písma optimalizována pro technologii ClearType?

Ano. Tato verze systému Windows obsahuje nová písma navržená tak, aby fungovala s technologií ClearType, například písmo Constantia, Cambria, Corbel, Candara, Calibri nebo Consolas.

Tato písma jsou umístěna ve složce Písma.

Otevřete ovládací panel Písma klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Písma.