Nastavení správy barev, nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy, které se týkají správy barev. Další informace týkající se správy barev naleznete na webu Správa barev obrazu Microsoft.

Zobrazit vše

Co je správa barev?

Správa barev je systém, který zajišťuje správné vykreslení barevného obsahu na všech místech včetně zařízení, jako je monitor nebo tiskárna.

Proč je správa barev potřebná?

Různé typy zařízení mohou mít různé charakteristiky a možnosti barev. Monitory například nemohou zobrazit stejnou sadu barev, jakou může vytisknout tiskárna. Důvodem jsou naprosto odlišné procesy, které tato zařízení používají pro vytvoření barevného obsahu. Také skenery a fotoaparáty mají jiné charakteristiky barev. Dokonce i různé programy někdy převádějí a zpracovávají barvy odlišným způsobem. Bez jednotného systému správy barev by mohl stejný obrázek vypadat v různých zařízeních jinak. Vzhled barevného obsahu také závisí na podmínkách zobrazení (např. osvětlení okolí). Důvodem je to, že lidské oko se na různé podmínky přizpůsobuje různě, i když se dívá na stejný obrázek.

Proto správa barev spravuje vztahy v rámci barevného obsahu, aby bylo dosaženo přijatelného zobrazení v zařízeních s různými možnostmi barev a při různých podmínkách zobrazení. Aby bylo dosaženo přijatelných výsledků, řídí systémy správy barev vztahy mezi charakteristikami zařízení a podmínkami zobrazení.

Co jsou profily barev?

Profil barev je soubor popisující charakteristiky barvy konkrétního zařízení v určitém stavu. Profily mohou nést další informace, které definují podmínky zobrazení nebo metody mapování barevného rozsahu. Profily barev zajistí, aby byl při práci se systémem správy barev v počítači barevný obsah přijatelně vykreslen bez ohledu na zařízení nebo podmínky zobrazení. Při přidání nového zařízení do počítače se obvykle automaticky nainstaluje profil barev pro dané zařízení.

Co je barevný prostor?

Barevný prostor je trojrozměrný model, ve kterém je nastaven odstín, hodnota a sytost barev vykreslovacích možností zařízení.

Kdy je třeba změnit nastavení správy barev?

Vzhledem k tomu, že výchozí nastavení správy barev je obvykle uspokojivé, mění se toto nastavení pouze tehdy, pokud vzniknou specifické požadavky na správu barev, které aktuální nastavení nesplňuje. Tyto možnosti jsou tedy obecně určeny pro odborníky v oblasti barev.

Nastavení správy barev je obvykle potřeba změnit při následujících akcích:

 • Přidání nebo odstranění profilu barvy,

 • přidružení jiného profilu barvy k zařízení,

 • změna výchozího profilu barvy pro některé zařízení,

 • změna výchozího vykreslení nebo barevného prostoru.

Kde se v počítači provádí změna nastavení správy barev?

Nastavení správy barev lze změnit otevřením položky Správa barev v Ovládacích panelech.

 • Otevřete ovládací panel Správa barev klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom klepnutím na položku Správa barev.

Jak lze přidat profil barev k zařízení?

Profily barev se obvykle přidávají automaticky během instalace nového zařízení. Profily barev lze také přidat pomocí nástrojů správy barev, např. kalibrovacích zařízení pro monitory. Proto je pravděpodobné, že profily zařízení již existují. Pokud ale potřebujete nainstalovat nový profil, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Správa barev klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom klepnutím na položku Správa barev.

 2. Klepněte na kartu Všechny profily a potom na tlačítko Přidat.

 3. Vyberte nový profil barvy a klepněte na tlačítko Otevřít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Proč může mít zařízení více profilů barev?

Profil barev představuje charakteristiky barev konkrétního zařízení v určitém stavu. Jakákoli změna, která má za následek změnu barevného výstupu, může vyžadovat samostatný profil. Pro různé druhy projektů lze navíc profily optimalizovat. Tiskárna může být například dodána s několika profily určenými pro různý typ papíru nebo inkoustu.

Co je WCS?

WCS (Windows Color System) je pokročilý systém správy barev, který je součástí nejnovějších verzí systému Windows. WCS podporuje správu barev založenou na profilech ICC (International Color Consortium) a poskytuje pokročilé možnosti, které nejsou součástí existujících systémů správy barev ICC.

Proč nastavení správy barev zahrnuje položky pro profily WCS i ICC?

Systém Windows stále podporuje profily WCS i ICC, abyste měli co nejširší možnosti vlastního nastavení správy barev a postupů barev.

Jak postupovat při výběru profilu pro přidružení k zařízení?

Pokud je pro zařízení nainstalováno více profilů, můžete určit, který z nich se použije pro daný projekt. Provedete to následujícím způsobem:

 1. Otevřete ovládací panel Správa barev klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom klepnutím na položku Správa barev.

 2. Klepněte na kartu Zařízení a potom klepněte na profil, který chcete použít.

  Chcete-li tento profil nastavit jako výchozí profil pro dané zařízení, klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

Poznámka

 • Také program pro úpravu obrázků nebo grafiky může povolit výběr profilů barev. Změna profilu v programu obvykle ovlivní pouze daný program. Výchozí profily ve Správě barev se použijí, pokud v jiném programu nebyl proveden specifický výběr.

Ve Správě barev na kartě Upřesnit je zobrazeno nastavení pro „výchozí vykreslení“. Co je vykreslení? Je vhodné měnit výchozí nastavení vykreslení?

Vykreslení určuje zastoupení barev při přechodu z jednoho zařízení (barevného prostoru) na jiné. Vykreslení můžete chápat jako styl vykreslování barev. Tento přístup používá systém Windows při výběru správných barev pro zobrazení a tisk.

Pokud program neurčuje vlastní vykreslení, můžete specifikovat výchozí vykreslení, které se v takovém případě použije. Existují čtyři běžná vykreslení, která lze použít ve většině případů. Zobrazení obrázku se bude mírně lišit v závislosti na vykreslení, protože systém Windows používá jinou škálu dostupných barev pro vykreslení. Běžně se používají čtyři vykreslení:

Vykreslení Běžné použití
Vykreslení

Percepční (fotografie)

Běžné použití

Nejlepší pro fotografie. Při převodu barev z barevného prostoru jednoho zařízení do jiného se zachová vztah mezi barvami.

Vykreslení

Relativní kolorimetrické (perokresby)

Běžné použití

Je nejvhodnější v případě, že se několik konkrétních barev musí přesně shodovat, například při vykreslení grafiky loga. Je to také nejlepší volba pro poslední stupeň převodu při náhledu tisku. Barvy, které patří do přípustného barevného prostoru u obou zařízení, se nezmění, mohou se však změnit ostatní barvy, výsledkem je tedy komprimovaný barevný odstín. Relativní kolorimetrické vykreslení namapuje bílou z barevného prostoru zdrojového zařízení na bílou v barevném prostoru cílového zařízení.

Vykreslení

Absolutní kolorimetrické (simulace papíru)

Běžné použití

Nejlepší pro poslední stupeň převodu při korekturách stránek, kde je třeba zobrazit barvu papíru na výstupu. Absolutní kolorimetrické vykreslení se liší od relativního kolorimetrického vykreslení v tom, že bílá z barevného prostoru zdroje není namapována do cílového barevného prostoru.

Vykreslení

Sytost (grafy)

Běžné použití

Nejlepší pro obchodní grafiku, kde je živost barev důležitější než jejich reálnost, například v obchodních tabulkách a grafech. Při převedení barev z barevného prostoru jednoho zařízení do jiného se zachová relativní odstín, barvy se ale mohou posunout.

Poznámka

 • Na kartě Upřesnit lze také určit mapování mezi profily modelu mapování barevného rozsahu WCS a čtyřmi běžnými vykresleními. Tato mapování vykreslení je třeba změnit pouze v případě, že nainstalujete moduly plug-in s metodami mapování barevného rozsahu WCS od jiného výrobce a chcete je používat místo výchozího mapování barevného rozsahu WCS. Většina uživatelů tato nastavení měnit nepotřebuje.