Srovnání systémů souborů NTFS a FAT

Systém souborů je struktura, pomocí které počítač uspořádává data na pevném disku. Jestliže instalujete nový pevný disk, je třeba na něm vytvořit oddíly a naformátovat jej pomocí systému souborů. Až potom je možné na něj začít ukládat data a programy. V systému Windows je na výběr ze tří systémů souborů: NTFS, FAT32 a staršího a zřídka používaného systému souborů FAT (známého také jako FAT16).

NTFS

NTFS je upřednostňovaný systém souborů pro tuto verzi systému Windows. Oproti staršímu systému souborů FAT32 má mnoho výhod, včetně těchto:

  • Schopnost automatické obnovy po některých chybách týkajících se disku, což FAT32 neumí.

  • Zdokonalená podpora velkých pevných disků.

  • Lepší zabezpečení, protože je možné pomocí oprávnění a šifrování povolit přístup k určitým souborům pouze schváleným uživatelům.

FAT32

Systémy souborů FAT32 a méně používaný FAT se používaly ve starších verzích operačních systémů Windows, včetně Windows 95, Windows 98 a Windows Millennium Edition. Systém souborů FAT32 neposkytuje takové zabezpečení jako systém souborů NTFS, takže pokud máte ve svém počítači oddíl nebo svazek formátu FAT32, může libovolný uživatel s přístupem k počítači přečíst libovolný soubor v něm uložený. Systém souborů FAT32 má také omezení velikosti. V této verzi systému Windows nelze vytvořit oddíl FAT32 větší než 32GB a na oddíl FAT32 nelze uložit soubor větší než 4GB.

Hlavním důvodem pro použití systému souborů FAT32 je to, že máte konfiguraci počítače, na které občas poběží systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition a zbytek času tato verze systému Windows. Taková konfigurace je označována jako konfigurace s možností spuštění více systémů (multiboot). V takovém případě je nutné nainstalovat starší verzi operačního systému na oddíl FAT32 nebo FAT a zajistit, že se jedná o primární oddíl (a lze na něj tedy nainstalovat operační systém). Všechny další oddíly, ke kterým budete při používaní těchto starších verzí systému Windows přistupovat, musí být také naformátovány systémem FAT32. Tyto starší verze systému Windows mohou k oddílům a svazkům NTFS přistupovat přes síť, ne však ve vašem počítači.