Pomocí programu Připojení ke vzdálené ploše lze získat přístup k počítači se systémem Windows z jiného počítače se systémem Windows připojeného ke stejné síti nebo k Internetu. V domácím počítači můžete například používat všechny programy, soubory a síťové prostředky počítače v práci, jako byste pracovali přímo s počítačem v práci.

Chcete-li se připojit ke vzdálenému počítači, musí být počítač zapnutý a připojený k síti, musí být povolena funkce Vzdálená plocha, musíte mít přístup ke vzdálenému počítači prostřednictvím sítě (například prostřednictvím Internetu) a musíte mít oprávnění pro připojení. Chcete-li získat oprávnění pro připojení, musíte být v seznamu uživatelů. Než se připojíte, je vhodné si najít název počítače, ke kterému se připojujete, a zkontrolovat, že je povolené připojení k vzdálené ploše přes bránu firewall.

Pokud není u vašeho uživatelského účtu vyžadované k přihlášení heslo, bude nutné před tím, než se budete moci připojit k vzdálenému počítači, heslo přidat.

Tipy

 • Zástupce programu Připojení ke vzdálené ploše naleznete kliknutím na tlačítko StartTlačítko Start, kliknutím na příkaz Všechny programy nebo Programy a následným kliknutím na položku Příslušenství. Chcete-li spustit program Připojení ke vzdálené ploše rychle, otevřete nabídku Start a do vyhledávacího pole zadejte mstsc.

Poznámky:

 • Připojení ke vzdálené ploše nelze použít pro připojení k počítačům se systémem Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N nebo Windows Vista Home Premium. Z těchto edicí systému Windows Vista je však možné se připojit k počítačům s jinými verzemi systému Windows.

 • Připojení ke vzdálené ploše nelze použít pro připojení k počítačům se systémem Windows XP Home Edition.

Zobrazit vše

Povolení vzdáleného připojení v počítači, ke kterému se chcete připojit

 1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

 2. Klikněte na Vzdálená nastavení a vyberte jednu ze tří možností ve skupinovém rámečku Vzdálená plocha. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klikněte na tlačítko Vybrat uživatele. Pokud jste k počítači přihlášeni jako správce, bude váš aktuální uživatelský účet přidán do tohoto seznamu vzdálených uživatelů automaticky, proto můžete následující dva kroky přeskočit.

 4. V dialogovém okně Uživatelé vzdálené plochy klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Vybrat objekt typu: Uživatelé nebo Skupiny postupujte takto:

  • Pokud chcete vybrat umístění hledání, klikněte na tlačítko Umístění a vyberte umístění, ve kterém chcete hledat.

  • Do textového pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte uživatelské jméno, které chcete přidat, a klikněte na tlačítko OK.

  Příslušné jméno se zobrazí v seznamu uživatelů v dialogovém okně Uživatelé vzdálené plochy.

Vyhledání názvu vzdáleného počítače

 1. Ve vzdáleném počítači klikněte na tlačítko Start Tlačítko Start, na položku Ovládací panely, klikněte na možnost Systém a údržba a na položku Systém.
 2. V části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny najdete název i úplný název počítače, je-li počítač součástí domény.

Název počítače vám může být schopen sdělit také váš správce sítě.

Povolení připojení ke vzdálené ploše přes bránu Windows Firewall.

Pokud máte potíže s připojením, může připojení k vzdálené ploše blokovat brána firewall. Postup změny tohoto nastavení v počítači se systémem Windows Vista. Pokud používáte jinou bránu firewall, musí být otevřený port pro vzdálenou plochu (obvykle 3389).

 1. Ve vzdáleném počítači klikněte na tlačítko Start a vyberte možnost Počítač.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Vlastnosti.

 3. V podokně napravo klikněte na možnost Centrum zabezpečení.

 4. Klikněte na položku Nastavení brány firewall.

 5. Klikněte na možnost Změnit nastavení a zaškrtněte políčko vedle možnosti Vzdálená plocha.

 6. Uložte změny kliknutím na tlačítko OK.

Nastavení hesla k uživatelskému účtu

Abyste se mohli připojit k jinému počítači pomocí funkce Vzdálená plocha, musíte mít u uživatelského účtu heslo.

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.

 2. Poklikejte na možnost Uživatelské účty.

 3. V části Uživatelské účty vyberte možnost Změna hesla systému Windows . .

 4. Klikněte na možnost Vytvořit heslo pro vlastní účet a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spuštění funkce Vzdálená plocha v počítači, ze kterého chcete pracovat

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Do textového pole Počítač zadejte název počítače, ke kterému se chcete připojit, a potom klikněte na tlačítko Připojit. (Pokud chcete, můžete místo názvu počítače zadat jeho IP adresu.)