Převod souborů před synchronizací v programu Windows Media Player: nejčastější dotazy

V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na některé obvyklé otázky týkající se převodu souborů před synchronizací v aplikaci Windows Media Player. Nenajdete-li zde odpověď na svou otázku, zkuste Windows Media Player FAQ online.

Zobrazit vše

Je vždy nutné provést před synchronizací převod souborů?

Ne. Převod se provádí, jen pokud vaše zařízení vyžaduje převod souborů na úroveň kvality a formát optimalizovaný pro přehrávání na tomto zařízení. Převod nemá vliv na původní soubor.

Mohu převod vypnout?

U některých starších zařízení je možné převod vypnout. Není to však možné provést u zařízení, které podporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol), protože zařízení MTP aplikaci Player přesně hlásí, zda je převod pro možnost přehrávání souborů v zařízení nutný. Máte-li zařízení, u kterého je možné převod vypnout, mějte na paměti, že když převod vypnete, zařízení nemusí být schopné soubory přehrát nebo se může chovat neočekávaným způsobem, pokud synchronizujete soubory překračující možnosti zařízení. Z tohoto důvodu byste zpravidla měli převod souborů před synchronizací povolit. Chcete-li vypnout převod u zařízení, které to umožňuje, postupujte takto:

 1. Klepněte na šipku pod kartou Synchronizovat, přejděte na zařízení a klepněte na položku Další možnosti.

 2. Pro zařízení se zobrazí dialogové okno Vlastnosti. Klepněte na kartu Kvalita a zrušte zaškrtnutí políčka Převést hudbu, obrázky, videozáznamy a televizní pořady podle požadavků tohoto zařízení.

Mohu zvolit kvalitu převáděných souborů?

Ano. Zpravidla byste měli aplikaci Player povolit automatický výběr úrovně kvality, aby bylo zajištěno, že zařízení bude schopno soubory přehrávat. Chcete-li synchronizovat soubory s vaším zařízením při vyšší kvalitě, ověřte nejprve v dokumentaci k zařízení, jakou úroveň kvality zařízení podporuje. Uvědomte si také, že synchronizujete-li soubor, jehož kvalita je nižší než kvalita, kterou jste zadali, soubor bude synchronizován se svou existující úrovní kvality (jeho úroveň kvality se nezvýší). Úroveň kvality převáděných souborů lze nastavit následujícím postupem:

 1. Klepněte na šipku pod kartou Synchronizovat, přejděte na zařízení a klepněte na položku Další možnosti.

 2. Pro zařízení se zobrazí dialogové okno Vlastnosti. Klepněte na kartu Kvalita a vyberte nastavení kvality, která chcete použít pro hudbu nebo video. (Pro převod obrázků nelze kvalitu nastavit.) Skutečná přenosová rychlost souboru se může mírně lišit od zvolené přenosové rychlosti.

Následujícím postupem je také možné zvolit, aby aplikace Player použila další výpočetní výkon ke zvýšení kvality převáděných videosouborů.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Synchronizovat a potom klepněte na tlačítko Další možnosti.

 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit.

 3. V dialogovém okně Možnosti převodu souborů zaškrtněte políčko Při převodu videa dát přednost kvalitě před rychlostí (zvýší se doba převodu).

Existuje nějaký způsob, jak zkrátit dobu převodu?

Ano. Jestliže jste své zařízení nastavili na automatickou synchronizaci, můžete zapnout převod na pozadí. Soubory, které před synchronizací vyžadují převod, se pak budou převádět na pozadí, čímž se zkrátí doba potřebná k synchronizaci. Ve výchozím nastavení je převod na pozadí pro videosoubory zapnut. Chcete-li převod na pozadí zapnout i pro zvukové soubory, postupujte takto:

 1. Klepněte na šipku pod kartou Synchronizovat a potom klepněte na tlačítko Další možnosti.

 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit.

 3. V dialogovém okně Možnosti převodu souborů zaškrtněte políčko Umožnit převod zvukových souborů na pozadí.

Je-li převod na pozadí zapnut, spustí se při splnění všech následujících podmínek:

 • Je spuštěna aplikace Player a počítač je nečinný (žádné zadání myší nebo z klávesnice) po dobu 10 minut.

 • Zařízení je odpojeno od počítače. (Je-li zařízení připojeno k počítači, aplikace Player převádí a synchronizuje soubory.)

 • Počítač je napájen z rozvodné sítě (není napájen z baterie).

Jakmile se převod zahájí, můžete počítač opět používat. Aplikace Player musí při převodu zůstat spuštěna, může však být minimalizována na hlavním panelu systému Windows . Převod probíhá v prioritní třídě IDLE (nečinná), což znamená, že využívá nevyužitou kapacitu procesoru počítače, neměl by však mít vliv na používání počítače. Převod se ukončí, nastane-li kterákoliv z následujících událostí:

 • Všechny soubory byly převedeny.

 • Ukončíte aplikaci Player.

 • Velikost složky, do které se ukládají převedené soubory, dosáhne stanoveného prostoru na disku.

 • Počítač se přepne na napájení z baterie (převod se obnoví, jakmile počítač opět připojíte na napájení z rozvodné sítě).