Kopírování souborů do jiného počítače

Pomocí systému Windows můžete kopírovat soubory mezi počítači připojenými ke stejné síti. Pokud nejsou počítače připojeny ke stejné síti, není možné provést následující kroky a je třeba použít některý druh vyměnitelného média, které lze přečíst v obou počítačích.

Musíte znát název počítače, do kterého chcete soubory zkopírovat. Pokud název neznáte, zeptejte se uživatele daného počítače nebo přejděte k tomuto počítači a vyhledejte název sami (pokyny pro vyhledání názvu počítače, pokud je potřebujete, jsou uvedeny v poznámkách dále v tomto tématu nápovědy).

  1. V počítači obsahujícím soubory, které chcete kopírovat, klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do pole Hledat zadejte dvě zpětná lomítka (\\) a název počítače, do kterého chcete zkopírovat soubory (například \\mylaptop), a stiskněte klávesu ENTER.

  2. Otevřete složku druhého počítače, do které chcete soubory nebo složky zkopírovat.

  3. Otevřete umístění v počítači obsahujícím soubor nebo složku, kterou chcete kopírovat.

  4. Přetáhněte soubor nebo složku, kterou chcete kopírovat, do umístění v druhém počítači.

Poznámky

  • Pokud máte potíže se získáním přístupu k druhému počítači nebo se zobrazením jeho složek, zřejmě nemáte správná oprávnění ke sdílení. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s odepřením přístupu při otevírání souborů nebo složek.

  • Chcete-li najít název vlastního počítače, postupujte následovně:

    1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

    2. Název počítače naleznete v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.