K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

Chcete-li vytvořit oddíl nebo svazek (tyto dva pojmy se často zaměňují) na pevném disku, musí být na pevném disku nepřidělené (prázdné) místo nebo musí existovat volné místo na rozšířeném oddílu na pevném disku.

Jestliže na disku není volné místo, je potřeba místo uvolnit buď zmenšením nebo odstraněním stávajícího oddílu, nebo pomocí nástroje jiné firmy pro vytváření oddílů. Další informace získáte v části Mohu znovu vytvořit oddíly pevného disku? Další informace o přeformátování pevného disku získáte v části Co je přeformátování? dále v této nápovědě.

Zobrazit vše

Chcete-li vytvořit a naformátovat oddíl (svazek)

Jestliže vytváříte oddíly na běžném disku pomocí programu Správa disků, budou první tři vytvořené oddíly naformátovány jako primární. Počínaje čtvrtým svazkem bude každý následující svazek nakonfigurován jako logická jednotka v rozšířeném oddíle. Další informace získáte v části Co jsou oddíly a logické jednotky?

 1. Otevřete modul Správa počítače klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba, klepnutím na položku Nástroje pro správu a potom poklepáním na položku Správa počítače. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V navigačním podokně klikněte v části Úložiště na položku Správa disků.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na nepřidělenou oblast pevného disku a pak na příkaz Nový jednoduchý svazek.

 4. V Průvodci vytvořením jednoduchého svazku klikněte na tlačítko Další.

 5. Zadejte požadovanou velikost vytvářeného svazku v megabytech (MB), nebo potvrďte výchozí maximální velikost a potom klikněte na tlačítko Další.

 6. Přijměte výchozí písmeno jednotky, nebo zvolte jiné písmeno, které bude označovat oddíl a potom klikněte na tlačítko Další.

 7. V dialogovém okně Formátovat oddíl proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže nyní nechcete svazek formátovat, klepněte na volbu Neformátovat svazek a potom klepněte na tlačítko Další.

  • Jestliže chcete svazek formátovat s výchozím nastavením, klepněte na tlačítko Další.

 8. Zkontrolujte vybrané možnosti a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Chcete-li naformátovat existující oddíl (svazek)

Upozornění

 • Formátováním svazku se zničí veškerá data v oddílu. Před začátkem nezapomeňte zálohovat data, která chcete zachovat.

 • Není možné formátovat disk nebo oddíl, který se aktuálně používá, ani oddíl obsahující systém Windows.

 • Rychlé formátování je možnost formátování, která vytvoří novou tabulku souborů, ale svazek úplně nepřepíše ani nevymaže. Rychlé formátování je mnohem rychlejší než běžné formátování, které zcela vymaže veškerá existující data ve svazku.

 1. Otevřete modul Správa počítače klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba, klepnutím na položku Nástroje pro správu a potom poklepáním na položku Správa počítače. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V navigačním podokně klikněte v části Úložiště na položku Správa disků.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na svazek, který chcete naformátovat a potom klepněte na příkaz Naformátovat.

 4. Chcete-li svazek naformátovat s výchozím nastavením, klepněte v dialogovém okně Naformátovat na tlačítko OK a potom znovu klepněte na tlačítko OK.

Co je přeformátování?

Přeformátování znamená zformátování pevného disku nebo oddílu, který již byl naformátován nebo který obsahuje data. Při přeformátování jsou odstraněna veškerá data z disku.

V minulosti se přeformátování pevného disku a nová instalace systému Windows někdy doporučovaly jako metoda opravy vážného problému s počítačem. Přeformátování opraví problém, ale dojde k odstranění všech položek z počítače. V takovém případě je nutné přeinstalovat programy pomocí originálních instalačních souborů nebo disků a následně obnovit všechny osobní soubory, jako jsou dokumenty, hudba a obrázky, ze zálohy, kterou jste vytvořili předem.

Aktuální verze systému Windows nabízí řadu možností zotavení, které jsou méně drastické a poskytují lepší místo pro zahájení oprav problémů s počítačem. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows v tématu týkajícím se obnovení systému. Přeformátování a přeinstalace by měly být považovány za poslední možnost, kterou je třeba provést až v případě, že se všechny ostatní možnosti zotavení nebo diagnostiky ukázaly jako neúspěšné.

Není možné přeformátovat disk nebo oddíl, který se aktuálně používá, ani oddíl obsahující systém Windows. Jedná se o funkci zabezpečení zabraňující náhodnému odstranění systému Windows. Chcete-li přeformátovat pevný disk počítače a přeinstalovat systém Windows, restartujte počítač pomocí instalačního disku systému Windows (tento postup je známý jako spuštění z instalačního disku). Během instalace můžete znovu vytvořit oddíly a přeformátovat pevný disk a následně znovu nainstalovat systém Windows. Při tomto procesu se smažou soubory a programy, nezapomeňte tedy předem zálohovat data a soubory. Další informace naleznete v Nápovědě a podpoře systému Windows pod heslem Instalace a přeinstalování systému Windows.