Normální seznam stop v programu Windows Media Player je statický seznam obsahující soubory jednoho nebo více digitálních médií, včetně libovolné kombinace skladeb, videosnímků nebo obrázků. Seznam stop je výborný nástroj pro seskupování položek, které rádi a často posloucháte nebo si je prohlížíte. Seznam stop můžete také použít k seskupení položek, které chcete vypálit na disk CD nebo synchronizovat na přenosné zařízení. V přehrávači můžete rovněž vytvářet automatické seznamy stop. Další informace o seznamech stop naleznete v tématu Windows Seznam stop v programu Media Player: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Postup vytvoření normálního seznamu stop

 1. Klepněte na kartu Knihovna. Pokud před vytvořením seznamu potřebujete vymazat podokno seznamu, klepněte na tlačítko Vymazat podokno seznamuObrázek tlačítka Smazat informace v podokně se seznamem.
 2. Přetáhněte položky z podokna podrobností do podokna seznamu, abyste je mohli přidat do nového seznamu stop.

  Více sousedních položek vyberete tak, že při výběru podržíte stisknutou klávesu SHIFT. Chcete-li vybrat více položek, které spolu nesousedí, podržte při výběru stisknutou klávesu CTRL.

 3. V podokně seznamu můžete položky uspořádat. Přetáhněte je podle potřeby nahoru nebo dolů.

 4. Chcete-li seznam uložit, klepněte v dolní části podokna seznamu na tlačítko Uložit seznam stop a potom zadejte název seznamu stop.

  Ve výchozím nastavení se seznamy stop ukládají s příponou WPL do složky Seznamy stop, která se obvykle nachází ve složce Hudba. Seznamy stop je také možné ukládat s příponou M3U nebo ASX. Seznam stop uložíte tak, že v horní části podokna seznamu klepnete na tlačítko Seznam, klepnete na příkaz Uložit seznam stop jako a v dialogovém okně Uložit jako změníte příponu. Po uložení je seznam stop přidán do kategorie Seznamy stop v knihovně.

  Pokud chcete seznam stop přehrát v podokně seznamu, klepněte na tlačítko PřehrátObrázek tlačítka Přehrát.
 5. Když pak budoucnu chcete zobrazit tento seznam stop, stačí klepnout v navigačním podokně na zobrazení Seznamy stop.

Postup úpravy normálního seznamu stop

 1. Klepněte na kartu Knihovna a potom v navigačním podokně klepněte na zobrazení Seznamy stop.

 2. Klepněte na seznam stop Obrázek ikony normálního seznamu stop, který chcete upravit, a potom na příkaz Upravit v podokně seznamu.
 3. Máte několik možností:

  • Pokud chcete nějakou položku odebrat, klepněte na ní pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Odebrat ze seznamu.

   Více sousedních položek vyberete tak, že při výběru podržíte stisknutou klávesu SHIFT. Chcete-li vybrat více položek, které spolu nesousedí, podržte při výběru stisknutou klávesu CTRL.

  • V podokně seznamu můžete položky uspořádat. Přetáhněte je podle potřeby nahoru nebo dolů.

  • Chcete-li položky v celém seznamu náhodně přeuspořádat, klepněte v horní části podokna seznamu na tlačítko Seznam a potom klepněte na příkaz Náhodně uspořádat seznam.

  • Pokud chcete přidat položky, vyhledejte je pomocí navigačního podokna a podokna podrobností a potom tyto položky přetáhněte do podokna seznamu.

 4. Po skončení úprav seznamu stop klepněte v dolní části podokna seznamu na tlačítko Uložit seznam stop a potom zadejte název seznamu stop.

Postup vytvoření seznamu stop oblíbených položek

Seznam stop s vašimi oblíbenými položkami rychle vytvoříte zapnutím funkce Při přetahování přidat oblíbené položky do seznamu. Pokud tuto funkci zapnete, budou se při příštím přetahování kategorií jako Album nebo Žánr z podokna podrobností do podokna seznamu přidávat na nový seznam stop pouze skladby s nejvyšším uživatelským a automatickým hodnocením.

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete tuto funkci zapnout tak, aby fungovala, kdykoli budete přetahovat nějakou kategorii do podokna seznamu, klepněte na šipku pod kartou Knihovna a potom klepněte na příkaz Při přetahování přidat oblíbené položky do seznamu. Zaškrtnutí vedle příkazu označuje, že je funkce zapnutá.

  • Pokud chcete přidávat oblíbené položky pouze jednou, klepněte pravým tlačítkem myši v podokně podrobností na kategorii, například na Album nebo Žánr, přesuňte ukazatel na příkaz Přidat do a klepněte na položku Seznam stop bez názvu (pouze oblíbené položky).

Postup nastavení přeskakování položek v seznamu stop

Přehrávač sleduje, které skladby přeskakujete při přehrávání seznamu stop. To umožňuje rychle zrevidovat seznam stop (například seznam stop vytvořený službou odběru nebo jinou osobou) tak, aby obsahoval pouze vaše oblíbené položky. Když budete ukládat seznam stop obsahující přeskočené položky, budete dotázáni, zda chcete přeskočené položky odebrat nebo ponechat v seznamu stop. Tento dotaz můžete vypnout. Přehrávač je také možné nastavit tak, aby přeskočené položky při opakovaném přehrávání vynechal. V takovém případě se přeskočené položky zobrazí šedě.

 1. Pokud chcete přeskočit položku, klepněte při přehrávání dané položky na tlačítko DalšíObrázek tlačítka Další.
 2. Přeskočené položky odeberete ze seznamu stop následujícím postupem:

  1. V horní části podokna seznamu klepněte na tlačítko Seznam a potom klepněte na příkaz Uložit seznam stop jako.

  2. Zadejte název seznamu stop a potom klepněte na tlačítko Uložit.

  3. Až budete dotázáni, vyberte možnost Odebrat ze seznamu stop.

 3. (Volitelné) Jestliže chcete změnit nastavení přeskakování, klepněte v horní části podokna seznamu na tlačítko Seznam, přesuňte ukazatel na položku Přeskočené položky a proveďte jednu či obě z následujících akcí:

  • Chcete-li ukončit zobrazování výzev k odebrání přeskočených položek při ukládání seznamu stop, zrušte zaškrtnutí u příkazu Při uložení zobrazit výzvu k odebrání.

  • Pokud chcete zabránit tomu, aby se přeskočené položky přehrávaly v případě, že je zapnuto opakované přehrávání, klepněte na příkaz Při přehrávání přeskočit. Zaškrtnutí vedle příkazu označuje, že je tato funkce zapnutá. Všechny položky, které přeskočíte, se v podokně seznamu zobrazí šedě. Pokud chcete, aby se položka znovu normálně přehrávala, poklepejte na ni v podokně seznamu.