Oříznutí obrázku

Pokud nejste spokojeni s kompozicí pořízené fotografie, můžete ji vylepšit tak, že fotografii pomocí programu Windows Fotogalerie oříznete. Kompozici ale můžete také změnit tak, že určitý objekt na fotografii zvětšíte.

 1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 2. Klikněte na fotografii, kterou chcete opravit, a potom na panelu nástrojů klikněte na možnost Opravit.

 3. Klikněte na možnost Oříznout obrázek.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit proporce fotografie, klikněte na konkrétní možnost proporcí v seznamu. Pokud nechcete fotografii vytisknout ve formátu odpovídajícím standardní velikosti rámečku, můžete kliknout na možnost Vlastní (umožňuje nastavit libovolné proporce) nebo Původní (zachová proporce původní fotografie).

  • Chcete-li fotografii zvětšit nebo zmenšit, klikněte na roh rámečku oříznutí a jeho přetažením nastavte požadovanou velikost. Pokud jste zvolili velikost pro tisk, zachovají se pro rámeček oříznutí proporce z dané velikosti pro tisk i při změně velikosti. Pokud jste kliknuli na možnost Vlastní, můžete nastavit libovolnou šířku a výšku. Pokud jste kliknuli na možnost Vlastní, ale zároveň chcete zachovat proporce, stiskněte před tažením rohu rámečku oříznutí klávesu SHIFT.

  • Chcete-li změnit kompozici fotografie, vyberte ji přetažením rámečku oříznutí na vhodné místo na fotografii.

  • Chcete-li rámeček oříznutí otočit, aby měl pro oříznutí opačnou orientaci, klikněte na možnost Otočit snímek.

 5. Klikněte na tlačítko Použít.