Zabránění spuštění dat, nejčastější dotazy

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se funkce Zabránění spuštění dat.

Zobrazit vše

Co je funkce Zabránění spuštění dat?

Zabránění spuštění dat je funkce zabezpečení, která napomáhá zabránit poškození počítače viry a jinými bezpečnostními hrozbami. Funkce Zabránění spuštění dat chrání počítač tak, že monitoruje programy a zjišťuje, zda využívají paměť počítače bezpečně. Pokud se program pokouší spustit kód z paměti nesprávným způsobem, funkce Zabránění spuštění dat program ukončí.

Které programy funkce Zabránění spuštění dat monitoruje?

Funkce Zabránění spuštění dat automaticky monitoruje základní programy a služby systému Windows. Můžete zvýšit ochranu počítače tím, že nastavíte funkci Zabránění spuštění dat tak, aby monitorovala všechny programy. Chcete-li zvýšit ochranu pomocí funkce Zabránění spuštění dat, podívejte se na téma Změna nastavení funkce Zabránění spuštění dat.

Je bezpečné znovu spustit program, který byl funkcí Zabránění spuštění dat ukončen?

Ano, ale pouze v případě, že u tohoto programu ponecháte funkci Zabránění spuštění dat zapnutou. Systém Windows bude i nadále detekovat případné pokusy o spuštění kódu z chráněných paměťových míst a zabrání tak útokům.

Pokud funkce Zabránění spuštění dat neustále ukončuje určitý program, znamená to, že počítač je předmětem útoku?

Pokud používáte doporučené možnosti nastavení zabezpečení a pokud antivirový software nezjistil žádnou hrozbu, nedošlo pravděpodobně k napadení počítače. V tomto případě je pravděpodobné, že program nefunguje správně, pokud je zapnutá funkce Zabránění spuštění dat. Zjistěte od vydavatele programu, zda není k dispozici aktualizace nebo verze programu kompatibilní s funkcí Zabránění spuštění dat. Až poté případně změňte nastavení funkce Zabránění spuštění dat.

Jak zabránit funkci Zabránění spuštění dat ukončit program, který je důvěryhodný?

Nejdříve navštivte web vydavatele daného softwaru a zjistěte, zda je k dispozici verze programu kompatibilní s funkcí Zabránění spuštění dat. Pokud nebyla vydavatelem vydána aktualizovaná verze programu kompatibilní s funkcí Zabránění spuštění dat, můžete pro příslušný program vypnout funkci Zabránění spuštění dat. Potom budete moci program používat, ale bude více ohrožen útoky, které se mohou rozšířit na ostatní programy a soubory.

Pokud se rozhodnete vypnout funkci Zabránění spuštění dat pro určitý program vypnout, bude vhodné pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktualizovaná verze programu, a po aktualizaci programu tuto funkci znovu zapnout. Informace o vypnutí funkce Zabránění spuštění dat pro určitý program naleznete v tématu Změna nastavení funkce Zabránění spuštění dat.

Co udělat, pokud funkce Zabránění spuštění dat ukončí program, který je součástí systému Windows, například svchost.exe nebo explorer.exe?

Programy svchost.exe a explorer.exe jsou součástí operačního systému Windows. Pokud funkce Zabránění spuštění dat tyto programy (nebo jiné služby systému Windows) ukončí, příčinou mohou být menší programy, jako jsou rozšíření, které byly vytvořeny jinými vydavateli softwaru a které fungují v rámci systému Windows. Pokud jste nedávno nainstalovali nějaký program a následně začalo docházet k tomu, že funkce Zabránění spuštění dat ukončuje programy v systému Windows, zkontrolujte u vydavatele softwaru, zda není k dispozici aktualizovaná verze kompatibilní s funkcí Zabránění spuštění dat, nebo zkuste program odinstalovat.

Je počítač chráněný, pokud nastavení funkce Zabránění spuštění dat hlásí, že procesor počítače nepodporuje funkci Zabránění spuštění dat založenou na hardwaru?

Ano. Funkce Zabránění spuštění dat je softwarová funkce systému Windows. Některé procesory také poskytují funkci Zabránění spuštění dat založenou na hardwaru pod různými názvy. Procesory používají hardwarovou technologii pro zabránění spouštění kódů z chráněných míst paměti. Pokud procesor nepodporuje funkci Zabránění spuštění dat založenou na hardwaru, systém Windows použije softwarovou funkci Zabránění spuštění dat, aby počítač ochránil.