Odstranění zpráv v programu Windows Mail

Odstraněním e-mailových zpráv, které již nepotřebujete, uvolníte místo na pevném disku a zlepšíte výkon programu Windows Mail.

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V seznamu zpráv klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.

    Chcete-li vybrat více zpráv, stiskněte a držte klávesu CTRL a klepněte na zprávy, které chcete odstranit.

  3. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Odstranit.

Poznámky

  • Pokud používáte e-mailový účet POP3, přesunou se odstraněné e-mailové zprávy po klepnutí na tlačítko Odstranit do složky Odstraněná pošta. Chcete-li trvale odebrat odstraněnou poštu z počítače, klepněte na složku Odstraněná pošta a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

  • Pokud používáte e-mailový účet IMAP, nepřesunou se ve skutečnosti odstraněné zprávy po klepnutí na tlačítko Odstranit ze seznamu zpráv. Místo toho se v seznamu zpráv zobrazí přeškrtnuté, což znamená, že jsou označeny pro odstranění. Chcete-li z počítače trvale odebrat zprávy označené pro odstranění, klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Vymazat odstraněné zprávy. Po vymazání nemohou být odstraněné zprávy již nikdy obnoveny. Chcete-li zrušit označení zprávy pro odstranění, klepněte na danou zprávu a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Obnovit.

  • Chcete-li automaticky mazat odstraněné zprávy z e-mailového účtu IMAP, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Na kartě Upřesnit klepněte na tlačítko Údržba a pak zaškrtněte políčko Vymazat odstraněné zprávy při ukončení práce se složkami IMAP.