Ukázka: Základy používání plochy

Obrázek filmového svitku

Chcete-li se naučit pracovat se systémem Windows Vista, je vhodné začít touto ukázkou. Naučíte se základy práce s nabídkou Start, hlavním panelem, plochou a bočním panelem systému Windows. Tyto čtyři oblasti vám pomohou při přístupu k programům, souborům a složkám a při práci s nimi.

Číst zápis

Systém Windows Vista obsahuje čtyři hlavní oblasti, které vám usnadní přístup a práci s vašimi programy, soubory a složkami: nabídku Start, hlavní panel, plochu a boční panel systému Windows. Podívejme se nyní, jak se tyto jednotlivé oblasti používají.

Tlačítko Start představuje nejlepší místo, kde začít. Klepnutím na toto tlačítko otevřete nabídku Start, pomocí které můžete přistupovat k programům, souborům a složkám. Tato oblast zobrazuje programy, které běžně používáte. Libovolný program otevřete klepnutím. Tato oblast umožňuje otevírat často používané složky, nastavení a funkce. Zde jsou zobrazeny programy, které jste spustili v poslední době. A zde můžete vypnout nebo uzamknout počítač.

Kompletní seznam nainstalovaných programů v počítači zobrazíte klepnutím na položku Všechny programy. Chcete-li vyhledávat programy a soubory, můžete dotaz pro vyhledávání zadat zde.

Vyhledejme program WordPad. Jedná se o jednoduchý editor pro zpracování textu. Výsledky hledání se zobrazí nad polem Hledat. Výsledek otevřete klepnutím. Všimněte si, jakým způsobem se program zobrazí na ploše. Tento způsob zobrazení se nazývá okno. Můžete mít spuštěno více programů zároveň a každý se zobrazí ve svém vlastním okně. Nyní otevřeme jiný program.

Všimněte si, že každý program je na hlavním panelu zastoupen vlastním tlačítkem. Na toto tlačítko můžete klepnout za účelem přepínání mezi jednotlivými programy. Chcete-li program maximalizovat na celou obrazovku, klepněte na toto tlačítko. Klepnutím na stejné tlačítko uvedete okno do původní velikosti.

Během práce s jiným programem můžete program minimalizovat klepnutím na toto tlačítko. Program zmizí z plochy, ale je stále spuštěn. Všimněte si, že tlačítko na hlavním panelu je stále zobrazeno. Program znovu zobrazíte klepnutím na tlačítko na hlavním panelu.

Po ukončení práce v programu klepněte na tlačítko Zavřít v jeho okně. Všimněte si, že program zmizí jak z plochy, tak z hlavního panelu.

Postranní panel systému Windows představuje místo, kde jsou umístěny malé aplikace zvané miniaplikace, které usnadňují přístup k informacím a nástrojům. Výchozí nastavení bočního panelu již několik miniaplikací zahrnuje. Nastavení libovolné miniaplikace lze změnit ukázáním na aplikaci a klepnutím na toto tlačítko. Nyní změníme vzhled položky Hodiny.

Do bočního panelu můžete přidávat nové miniaplikace. Klepnutím zde zobrazíte nainstalované miniaplikace v počítači. Tímto způsobem poklepejte na miniaplikaci, kterou chcete přidat…takto. Miniaplikaci lze přetáhnout na plochu a používat ji z tohoto umístění.

Nyní jste obeznámeni se základy používání nabídky Start, plochy, hlavního panelu a postranního panelu.