Ukázka: Výuka používání myši

Obrázek filmového svitku

Pokud se s počítači teprve seznamujete a nikdy předtím jste nepoužívali myš, je tato ukázka určena právě pro vás. Naučíte se pohybovat ukazatelem na obrazovce, dozvíte se jak a kdy používat tlačítka myši a jak používat myš pro označování textu v dokumentech.

Číst zápis

Myš je prodloužením vaší ruky. Umožňuje vybírat položky a pracovat se vším, co je na obrazovce, a umožňuje používat systém Windows pouhým ukazováním a klepáním.

Myš je umístěna na stole a je navržena tak, aby pohodlně pasovala do dlaně s ukazováčkem položeným na levém tlačítku.

Při pohybu myší různými směry se odpovídajícím směrem pohybuje také šipka kurzoru na obrazovce. Tato šipka se nazývá ukazatel a vždy následuje pohyb myši. Zapamatujte si, že myš můžete v případě potřeby nadzvednout a přemístit.

Nyní se podívejme, jakým způsobem provedete klepnutí. Levé tlačítko myši se používá pro klepnutí, ale lidé používající levou ruku mohou nastavení tlačítek myši přepnout.

Dokument, který vyžaduje změny, otevřete klepnutím na tlačítko Start. Když rychle klepnete dvakrát za sebou—neboli poklepete—na jedno slovo, všimněte si, že je slovo označeno. Tento krok počítači sdělí, že s vybraným textem chcete něco provést, například chcete označený text převést do tučného písma.

Co když chcete označit delší úsek než jedno slovo—například celý odstavec? V levém horním rohu odstavce klepněte a podržte levé tlačítko myši. Se stále stisknutým tlačítkem myši přejděte dolů a doprava napříč celým odstavcem. Po označení odstavce můžete tlačítko myši uvolnit.

Vidíte, jak je nyní celý odstavec označený stejným způsobem, jako bylo předtím označeno slovo? Po označení textu jste připraveni s textem něco provést.

Chcete-li tento odstavec přesunout do jiného umístění, ukažte myší na označený odstavec, klepněte a podržte levé tlačítko myši a potom tento odstavec přetáhněte. Když se odstavec nachází v požadovaném umístění, uvolněte tlačítko myši. Tento úkon se nazývá přetažení.

Pokud je vaše myš vybavena posuvným kolečkem, můžete jej používat pro pohyb v dokumentu. Posun směrem dolů provedete otáčením kolečka směrem k vám. Posun směrem nahoru provedete otáčením kolečka směrem od vás.

Nyní, když jste dobře obeznámeni s těmito základy, zkuste klepnout pravým tlačítkem. Klepnutí pravým tlačítkem znamená stisknutí pravého tlačítka myši. Pravým tlačítkem myši můžete v systému Windows klepnout téměř na cokoliv včetně textu, obrázků a ikon. Když na položku klepnete pravým tlačítkem, zobrazí se nabídka podobná této, která obsahuje možnosti práce s položkou, jako například otevření, kopírování a odstranění položky.

Zapamatujte si: ukázat a klepnout. To je vše, co je o myši nutné vědět, abyste se s ní naučili pracovat. Zkuste to.