Ukázka: Tisk

Obrázek filmového svitku

Tato ukázka vám objasní základy tisku dokumentů v systému Windows. Naučte se používat příkaz Tisk a vybrat si, které stránky se mají vytisknout, kolik se má vytisknout kopií a jaká má být orientace stránky. Zjistíte také, jak zobrazit náhled před tiskem.

Číst zápis

Tiskárny jsou zařízení, která tisknou text a grafiku z počítače na papír. Podívejme se, jak se tisknou dokumenty a na nastavení, která lze použít pro dosažení co nejlepších výsledků.

Nejdříve se přesvědčete, že je tiskárna zapnutá a připojená k počítači. Nyní vytiskneme dokument. Ve všech programech systému Windows se tisk provádí přibližně stejným způsobem. Příkaz Tisk se většinou nachází v nabídce Soubor. Dokument tedy vytisknete klepnutím na nabídku Soubor a poté na příkaz Tisk.

Dříve než začneme tisknout, podívejme se na některé možnosti. Pokud má dokument více stránek, můžete vybrat přesně ty stránky, které chcete vytisknout. Chcete například vytisknout pouze prvních pět stránek. Zde, vedle textu Počet stránek, napište údaj 1-5. Pokud byste chtěli vytisknout pouze druhou a čtvrtou stránku, zadali byste údaj 2,4...takto.

Můžete také vytisknout více kopií najednou. Do pole Počet kopií zadáte počet, který chcete vytisknout. Nebo můžete klepnout na malé šipky, kterými vyberete požadovaný počet.

Nyní vytiskneme dokument. Při tisku dokumentu se zde v dolní části obrazovky zobrazí tento symbol.

Dalším krokem, který můžete provést, je změna způsobu umístění dokumentu na papíře. Ve většině programů lze změnit umístění, které se nazývá orientace, klepnutím na položku Vzhled stránky v nabídce Soubor.

K dispozici jsou dvě možnosti: Na výšku a Na šířku. Možnost Na výšku stránku orientuje pro vertikální zobrazení...takto. Možnost Na šířku stránku orientuje pro horizontální zobrazení...takto. Zkusme orientaci stránky Na šířku.

Všimněte si, že můžete nastavit okraje a zadat další nastavení. Nové nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Tento dokument je připraven k tisku, ale podívejme se nejdříve, jak bude dokument vypadat. Náhled zobrazíte klepnutím na příkaz Náhled v nabídce Soubor. Příkaz Náhled přesně zobrazí, jak budou stránky vytištěny. Pokud jste s náhledem spokojeni, můžete tisknout z tohoto okna.

Nyní jste obeznámeni se základy tisku dokumentu.