Ukázka: Základy zabezpečení

Obrázek filmového svitku

Svůj počítač si můžete několika jednoduchými opatřeními chránit před hrozbami přicházejícími ze sítě Internet. Tato ukázka vás seznámí s Centrem zabezpečení systému Windows, které spravuje stav zabezpečení vašeho počítače. Naučíte se také automaticky stahovat nejnovější aktualizace zabezpečení, používat bránu firewall systému Windows k zachycení škodlivých programů a také se naučíte používat program Windows Defender, který váš počítač ochrání před spywarem a jiným nevyžádaným softwarem.

Číst zápis

Systém Windows nabízí několik způsobů ochrany počítače před ohrožením ze sítě Internet, jako jsou například hackeři a počítačové viry.

Do možností zabezpečení přejdete otevřením Ovládacích panelů a klepnutím na položku Zabezpečení. Doporučujeme začít aplikací Centrum zabezpečení. Jedná se o nejrychlejší způsob ověření stavu zabezpečení počítače a odstranění problémů zabezpečení.

Vidíte, že položky Brána Firewall, Automatické aktualizace a Ochrana proti malwaru jsou označeny buď zeleně, žlutě nebo červeně? Barvy označují stav zabezpečení každé z oblastí.

Nejdříve se podívejme na bránu firewall, která je součástí systému Windows. Zde vidíme, že brána je zapnutá, což je doporučené nastavení. Brána firewall pomáhá blokovat potenciálně nebezpečné programy, které se mohou pokoušet o přijetí nebo odeslání informací z počítače. Můžete povolit programy, kterým důvěřujete.

Další oblastí je funkce automatických aktualizací, která stahuje důležité aktualizace zabezpečení systému Windows v době, kdy jste přihlášeni do sítě Internet. Zde Centrum zabezpečení zobrazuje, že instalace aktualizací není prováděna automaticky. Změnu tohoto nastavení provedete klepnutím na toto tlačítko se šipkou a pak na položku Zapnout nyní. Při stahování a instalování aktualizací se na hlavním panelu zobrazí tato ikona. Více informací o aktualizaci zobrazíte klepnutím na tuto ikonu.

Oblast Ochrana proti malwaru sleduje stav nástrojů, které pomáhají chránit počítač před škodlivým softwarem.

Oblast ochrana proti virům zobrazuje, jestli je v počítači nainstalován antivirový program. Informace o antivirových programech a jejich zakoupení online můžete zobrazit klepnutím na toto tlačítko. Po instalaci se stav antivirového programu zobrazí zde.

Nakonec je tu také oblast Ochrana proti spywaru. Zde je vidět, že program Windows Defender je zapnutý. Tento program automaticky vyhledá a odebere spyware a jiný nežádoucí software.

Vidíte, že všechna světla nyní svítí zeleně? To znamená, že všechny tyto nástroje jsou zapnuté a pomáhají chránit počítač.

A to je vše…nyní víte, jak zkontrolovat některá nastavení zabezpečení, která vám pomohou zajistit bezpečnost počítače a důležitých dat.