Ukázka: Používání webu

Obrázek filmového svitku

Web představuje skvělý způsob získávání informací a komunikace s ostatními. Abyste mohli používat web, musíte pochopit, jak používat webový prohlížeč. Tato ukázka vám předvede webový prohlížeč Internet Explorer, včetně základů navigace na webovém serveru, vyhledávání na webu, ukládání oblíbených webových stránek a procházení na kartách.

Číst zápis

Web je součástí sítě Internet, která spojuje milióny počítačů na celém světě. Web obsahuje nesmírné množství informací, ke kterým můžete mít přístup prostřednictvím počítače s použitím webového prohlížeče. Nyní budete seznámeni s několika tipy pro používání webového prohlížeče Internet Explorer pro práci s webem.

Podobně jako ostatní programy systému Windows můžete aplikaci Internet Explorer spustit z nabídky Start. Na webu lze nalézt milióny webových stránek a každá z nich má jedinečnou adresu, neboli adresu URL.

Webovou stránku můžete navštívit zadáním její adresy do panelu Adresa. Poté klepněte na toto tlačítko. Vidíte, jakým způsobem je stránka zobrazena ve webovém prohlížeči?

Jedná se o hlavní stránku webu—také nazývanou domovská stránka—ale většina webů je tvořena více stránkami. Stránky jsou navzájem propojeny prostřednictvím odkazů, které mohou být textové nebo obrazové.

Vidíte, jak se šipka kurzoru změní na „ruku”, když ukazuje na toto slovo? To znamená, že se jedná o odkaz na jiný web. Pokud klepnete na odkaz, přejdete na příslušnou stránku.

Na stránku, kterou jste již prohlíželi, se vrátíte klepnutím na tlačítko Zpět. Na stránku, která se zobrazí při spuštění webového prohlížeče, se vrátíte klepnutím na tlačítko Domů.

Pokud hledáte informace a nevíte, kde začít, můžete prohledávat web. Do pole pro vyhledávání zadejte několik slov nebo větu definující téma, které vás zajímá. Buďte co nejpřesnější. Poté klepněte sem.

Zobrazí se seznam výsledků hledání. Povšimněte si, že můžete změnit vyhledávací stroj, který aplikace Internet Explorer používá k poskytnutí výsledků. Když najdete výsledek hledání, který se zdá být relevantní, přejdete na webovou stránku uvedenou ve výsledku klepnutím na příslušný odkaz.

Když naleznete webovou stránku, na kterou byste se chtěli pravidelně vracet, můžete ji uložit do složky Oblíbené, abyste si nemuseli pamatovat její adresu. Klepněte na toto tlačítko a poté na položku Přidat k oblíbeným položkám. Po klepnutí na tlačítko Přidat se stránka nachází v seznamu složky Oblíbené. Seznam složky Oblíbené otevřete klepnutím na toto tlačítko. Zde je stránka, kterou jsme právě přidali.

Otevírání a přecházení mezi více webovými stránkami můžete provádět pomocí funkce procházení na kartách. Novou kartu přidáte klepnutím zde. Nejdříve napište adresu požadované webové stránky a poté můžete přepínat mezi jednotlivými webovými stránkami pouhým klepnutím na karty.

Webový prohlížeč představuje jediný nástroj, který potřebujete k prohlížení webu a k získání rychlého přístupu k oblíbeným stránkám.