Ukázka: Práce se soubory a složkami

Obrázek filmového svitku

Pokud chcete úspěšně využívat počítače, musíte mít základní znalosti týkající se vyhledávání a organizování souborů a složek. Tato ukázka vám vysvětlí základy. Naučíte se, jak rychle nalézt často používané složky, jak vytvářet nové složky, jak ukládat do složek soubory a jak rychle vyhledat soubory.

Číst zápis

Počítač umožňuje vytvořené soubory ukládat do složek podobně jako do kartotéky. Tyto složky mohou obsahovat nejen soubory, ale také jiné složky.

Nabídka Start umožňuje přístup k několika složkám, které můžete použít k roztřídění souborů, včetně složek Dokumenty, Obrázky a Hudba. Nyní otevřeme složku Obrázky.

Všimněte si, že panel Adresa označuje složku, ve které se právě nacházíme. Soubory obsažené v této složce jsou v seznamu souborů zobrazeny jako ikony. Velikost ikon můžete změnit prostřednictvím tlačítka Zobrazení. Nyní ikony zvětšíme.

Když soubor vyberete, zobrazí se informace o souboru v podokně Podrobnosti, zde. S rostoucím počtem souborů budete pravděpodobně chtít vytvořit složky pro různé projekty. Pokud chcete vytvořit novou složku, klepněte na tlačítkoUspořádat, potom na možnost Nová složka a nakonec zadejte název složky.

Soubor do složky přesunete přetažením. Složku otevřete poklepáním. Do předchozí složky se můžete vrátit klepnutím na tlačítko Zpět.

Pokud předpokládáte, že složku budete často používat, přetáhněte ji do umístění Oblíbené položky. Tyto odkazy umožňují rychle otevírat složky bez ohledu na to, ve které složce se nyní nacházíte.

Nyní, když jste již obeznámeni s prací se složkami, se podíváme na to, jak uložit soubor. Po vytvoření souboru, jako například zprávy, jej můžete uložit pomocí nabídky Soubor. Tento program soubory ukládá do složky Dokumenty, ale pokud chcete, můžete vybrat jiné umístění. Zde zadejte název souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li zobrazit soubor, který jsme právě uložili, otevřete složku Dokumenty. A zde jej máme.

Pokud nemůžete soubor najít, můžete použít toto pole pro vyhledávání v aktuální složce. Zadejte cokoliv, co si o souboru pamatujete, jako například část jeho názvu. Všimněte si, že výsledky hledání se zobrazují během psaní. Tyto první tři soubory mají název, který obsahuje hledaný výraz. Poslední soubor je zobrazen jako výsledek, protože obsahuje text, který odpovídá hledanému výrazu.

Pokud nevíte, kterou složku prohledávat, můžete namísto toho použít vyhledávání pomocí nabídky Start. Zadejte text do vyhledávacího pole a poté klepněte na výsledek pro otevření.

Nyní jste obeznámeni se základy práce se soubory a složkami.