Tipy a doporučení pro pracovní plochu

K uspořádání plochy je zapotřebí jen krátká doba, ale můžete tím ušetřit čas a zjednodušit i zpříjemnit ovládání počítače.

Přesuňte zástupce programů na panel nástrojů Snadné spuštění.

Uživatelé často umísťují zástupceprogramů na plochu, avšak plocha může být zakryta otevřenými okny. Panel nástrojů Snadné spuštění tento problém odstraňuje, protože je umístěn na hlavním panelu, který je viditelný i při otevřených oknech. Pokud například přidáte na panel nástrojů Snadné spuštění zástupce webového prohlížeče a budete pracovat na dokumentu, nebudete muset kvůli spuštění webového prohlížeče minimalizovat okno dokumentu. Stačí klepnout na panelu nástrojů Snadné spuštění na ikonu webového prohlížeče.

Obrázek panelu Snadné spuštění na hlavním panelu
Panel nástrojů Snadné spuštění

Další informace naleznete v části Přidání nebo odebrání panelu nástrojů Snadné spuštění nebo Hlavní panel: doporučené odkazy.

Uspořádejte soubory a programy v nabídce Start.

V nabídce Start se zobrazují zástupci nedávno používaných programů. Chcete-li, aby byl zástupce programu umístěn vždy na jednom místě, abyste ho vždy našli, můžete ho připojit k nabídce Start.

Obrázek nabídky Start
Nabídka Start

Připojení ikony programu k nabídce Start

Používáte-li některý program často, můžete připojit jeho ikonu k nabídce Start. Připojené ikony programů se zobrazují v nabídce Start vlevo nad vodorovnou čárou.

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu, kterou chcete připojit k nabídce Start, a klepněte na příkaz Připojit k nabídce Start.

V nabídce Start můžete v podnabídce Naposledy otevřené položky najít soubory, dokumenty, složky a další položky, se kterými jste v poslední době pracovali.

Nalezení naposledy otevřených položek v nabídce Start

  1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start.
  2. Přejděte na příkaz Naposledy otevřené položky. V seznamu by se měly zobrazit soubory, se kterými jste naposledy pracovali.

Další informace naleznete v části Přidání naposledy otevřených položek do nabídky Start a jejich odebrání a Úprava nabídky Start

Neukládejte soubory na plochu.

Chcete-li zlepšit výkon počítače a nacházet soubory snadněji, neukládejte soubory na plochu, ale do složky Dokumenty.

Pokud chcete mít k souborům přístup z plochy, vytvořte na ploše zástupce těchto souborů. Další informace naleznete v části Vytvoření nebo odstranění zástupce.

Obrázek plochy systému Windows bez souborů a zástupců
Čistá plocha systému Windows může zlepšit výkon počítače