Pokud máte uživatelský účet, ke kterému chcete znemožnit přístup, můžete jej zakázat. Zakázaný účet lze později znovu povolit. Zakázání účtu se liší od odstranění účtu. Pokud účet odstraníte, nelze jej obnovit.

Poznámka

 • Tyto kroky nelze provést v systémech Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ani Windows Vista Home Premium.

 1. Otevřete konzolu Microsoft Management Console klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadáním textu mmc do pole Hledat a potom stisknutím klávesy ENTER. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V levém podokně konzoly MMC klepněte na položku Místní uživatelé a skupiny.

  Jak postupovat, není-li položka Místní uživatelé a skupiny zobrazena

  Není-li položka Místní uživatelé a skupiny zobrazena, nebyl pravděpodobně do konzoly MMC přidán příslušnýmodul snap-in. Chcete-li jej přidat, postupujte takto:

  1. V okně konzoly MMC klepněte na nabídku Soubor a klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

  2. Klepněte na položku Místní uživatelé a skupiny a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  3. Klepněte na položku Místní počítač a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

 3. Poklepejte na složku Uživatelé.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na uživatelský účet, který chcete zakázat, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 5. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Účet je zakázán a pak klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Chcete-li povolit zakázaný účet, postupujte stejně jako při zakázání účtu, zrušte ale zaškrtnutí políčka Účet je zakázán.