Zjištění informačního kanálu

Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Aplikace Internet Explorer hledá informační kanály (též známé jako informační kanály RSS) na každé navštívené webové stránce. Aplikace Internet Explorer 8 také na každé stránce vyhledává oblasti Web Slice. Když najde dostupné informační kanály, změní se barva tlačítka Informační kanály Obrázek tlačítka Informační kanály umístěného na panelu nástrojů z šedé na oranžovou a přehraje se zvukový signál. Pokud aplikace Internet Explorer nalezne také oblasti Web Slice, tlačítko se změní a bude zobrazovat fialovou ikonu oblasti WebSlice Obrázek tlačítka Oblast Web Slice. Protože jsou oblasti WebSlice založeny na informačních kanálech, budou se při zobrazení dostupných informačních kanálů zobrazovat spolu s nimi.

Další informace o informačních kanálech naleznete v tématu Používání informačních kanálů (RSS).

Další informace o oblastech Web Slice získáte v tématu Oddíly Web Slice: nejčastější dotazy.

Vyhledání dostupných informačních kanálů nebo oblastí WebSlice

  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

  2. Přejděte na webovou stránku, která obsahuje informační kanály nebo oblasti WebSlice.

  3. Klikněte na tlačítko Informační kanály nebo Obrázek tlačítka Informační kanály na tlačítko Web SliceObrázek tlačítka Oblast Web Slice a potom klikněte na informační kanál nebo oblast WebSlice, které chcete zobrazit. (Je-li k dispozici více informačních kanálů nebo oblastí WebSlice, zobrazí se seznam dostupných informačních kanálů a oblastí WebSlice, z něhož můžete vybrat.)

    Poznámky:

    • Pokud klepnete na některý informační kanál, zobrazí se seznam témat a článků, které si můžete přečíst nebo k jejichž odběru se můžete přihlásit.

    • Pokud kliknete na oblast WebSlice, zobrazí se dotaz, zda se chcete přihlásit k jeho odběru. Po přihlášení k odběru oblasti WebSlice bude tento oddíl přidán na váš panel Oblíbené.