Sestříhání filmu v programu Windows Movie Maker

Scénář a časová osa v programu Windows Movie Maker vám usnadní uspořádání a úpravy hrubých návrhů klipů a přidání přechodů a efektů. Nejdříve můžete využít scénář k rozložení a uspořádání všech klipů, efektů a přechodů a poté použít časovou osu k doladění projektu úpravami klipů.

Zobrazit vše

Postup přidání klipu do projektu

 1. V podokně Kolekce klepněte na složku obsahující klip, který chcete přidat do projektu.

 2. V podokně Obsah klepněte na klip, který chcete přidat.

 3. V nabídce Klip klepněte v závislosti na použitém zobrazení na příkaz Přidat do scénáře nebo Přidat na časovou osu.

Postup přesunutí klipu ve scénáři nebo na časové ose

 1. Ve scénáři nebo na časové ose vyberte klip, který chcete přesunout.

 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vyjmout.

 3. V závislosti na použitém zobrazení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ve scénáři klepněte na další prázdnou buňku.

  • Na časové ose přesuňte indikátor přehrávání do bodu, do kterého chcete klip vložit.

 4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.

Postup vrácení změn provedených ve scénáři nebo na časové ose

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vrátit jednu nebo více akcí, klepněte na panelu nástrojů na šipku vedle příkazu Zpět. Potom klepněte na akci nebo akce, které chcete vrátit.

  • Chcete-li opakovat jednu nebo více provedených akcí, klepněte na panelu nástrojů na šipku vedle příkazu Znovu a klepněte na akci nebo akce, které chcete opakovat.

Postup vymazání scénáře nebo časové osy

 • V nabídce Úpravy klepněte v závislosti na použitém zobrazení na příkaz Vymazat časovou osu nebo na příkaz Vymazat scénář.

Postup přiblížení nebo oddálení časové osy

Úroveň podrobnosti časové osy můžete změnit přiblížením nebo oddálením. Při přiblížení se časové měřítko zobrazuje v menších intervalech a projekt je zobrazen detailněji. Naproti tomu při oddálení časové osy se časové měřítko rozšíří. Získáte tak širší pohled na časovou osu a její obsah jako celek. Tyto funkce vám usnadní uspořádání a úpravy projektu.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Časová osa.

 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Přiblížit nebo Oddálit.

Postup roztažení časové osy na celou obrazovku

 • V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Nejlepší přiblížení.

Postup zvětšení nebo zmenšení scénáře

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li scénář zvětšit, přetáhněte jeho horní okraj směrem nahoru.

  • Chcete-li scénář zmenšit, přetáhněte jeho horní okraj směrem dolů.

   Poznámka

   • Umístíte-li ukazatel nad horní modrý okraj scénáře, ukazatel se změní na dvojitou šipku, kterou můžete použít k přetažení okraje nahoru nebo dolů.

Tip

 • Chcete-li do svého projektu rychle přidat klip, přetáhněte klip do scénáře nebo na časovou osu. Pokud chcete přetáhnout po sobě jdoucí klipy, klepněte nejdříve na první klip v seznamu, stiskněte a držte klávesu SHIFT, klepněte na poslední klip v seznamu a potom přetáhněte vybrané klipy do scénáře nebo na časovou osu. Chcete-li přetáhnout klipy, které nejsou po sobě jdoucí, stiskněte a držte klávesu CTRL, klepněte na každý klip, který chcete přidat, a potom vybrané klipy přetáhněte do scénáře nebo na časovou osu.