Úprava obrázků, doporučené odkazy

Digitální obrázky lze upravovat v programu Windows Fotogalerie tím způsobem, že vyberete obrázky a potom klepnete na tlačítko Opravit na panelu nástrojů. Pomocí podokna Opravit lze změnit barvy, zlepšit jas a kontrast, narovnat nebo oříznout obrázek a odstranit efekt červených očí.

Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

Další informace o úpravě obrázků získáte, když v okně Nápověda a podpořa vyhledáte termín „obrázky“.