Procházení Internetu

Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Internet je síť, která propojuje miliony počítačů po celém světě. Není to tak dávno, kdy o Internetu slyšelo jen málo lidí. V dnešní době Internet způsobil revoluci v tom, jakým způsobem lidé používají počítač. Mnoho lidí na něm každodenně závisí, chtějí-li komunikovat s ostatními a získávat potřebné informace. Svůj počítač k Internetu připojovat nemusíte, ale když už to uděláte, budete se asi divit, jak jste jen bez toho mohli žít.

Co je web?

Součást Internetu, kterou zná většina lidí, je síť World Wide Web (obvykle je nazývaná Web nebo síť WWW). Web je tak známý, že lidé často používají termíny Internet a web jako synonymum. Ale součástí Internetu jsou i další služby, jako e-mail,‑mail, diskusní skupiny a sdílení souborů. Odeslat e‑mail nebo se zapojit do diskusní skupiny lze i bez použití webu.

Web zobrazuje informace v barevném, pro oko přitažlivém formátu. Titulky, text a obrázky mohou být umístěné na jedné webové stránce (neboli stránce) podobně jako na stránce časopisu společně se zvuky a animací. Webový server (neboli web) je sada vzájemně propojených webových stránek. Web obsahuje milióny webových serverů a miliardy webových stránek.

Obrázek webové stránky Microsoft Game Studios
Příklad webové stránky (Microsoft Game Studios)

Webové stránky jsou vzájemně propojeny hypertextovými odkazy (obvykle se nazývají jen odkazy), které mohou být v podobě textu nebo obrázků. Klepnete-li na odkaz na stránce, přejdete na jinou stránku. Přecházení ze stránky na stránku se někdy říká surfování po síti.

Jaké možnosti mi nabízí Internet?

Hledání informací. Web obsahuje obrovské množství informací. Mnohem více, než by se vešlo do největších knihoven světa. Můžete například číst novinové zprávy a filmové recenze, prohlížet letové řády, plány měst, najít předpověď počasí pro určité město, nebo vyhledat informace ke svému zdravotnímu stavu. Zdroje informací, jako například slovníky a encyklopedie, jsou zde rovněž hojně zastoupené, podobně jako historické dokumenty a klasická literatura.

Většina firem, vládních organizací, neziskových organizací, muzeí a knihoven mají weby s informacemi o svých výrobcích, službách nebo sbírkách. Mnozí jednotlivci publikují na webových stránkách osobní deníky nazývané webové deníky (anglický název blogs vznikl spojením slov web logs), kde popisují své zájmy a koníčky.

Poznámka

 • Ačkoli je web výborným zdrojem pro výzkum, ne všechny informace na webu jsou spolehlivé. Informace na některých webových stránkách mohou být nepřesné, zastaralé nebo neúplné. Než informaci uvěříte, ujistěte se, zda pochází z důvěryhodného zdroje a ověřte informaci pomocí dalších zdrojů.

Komunikace. Jedním z nejrozšířenějších způsobů využití Internetu je e-mail. E-mailovou zprávu můžete poslat komukoli, kdo má e-mailovou adresu. Zprávu obdrží příjemce téměř okamžitě do své e-mailové schránky, i když bydlí třeba na druhém konci světa. Viz část Začínáme s e‑mailem.

Zasílání rychlých zpráv umožňuje vést konverzaci s jinou osobou nebo skupinou lidí v reálném čase. Zpráva se po napsání a odeslání okamžitě zobrazí všem účastníkům. Na rozdíl od e‑mailu musí být všichni účastníci online (připojení k Internetu) a musí být přítomni u svých počítačů ve stejnou dobu.

Diskusní skupiny a webová fóra umožňují účastnit se textových diskusí s komunitou lidí, které zajímá stejné téma. Máte-li například problém s nějakým programem, můžete odeslat dotaz do diskusní skupiny uživatelů tohoto programu.

Sdílení. Můžete odeslat (kopírovat) obrázky z digitálního fotoaparátu na web sdílených fotografií. Pozvaní přátelé a členové rodiny pak mohou navštívit tento web a prohlédnout si vaše fotoalba.

Nákupy. Web je největší obchodní dům světa. Na webech větších prodejců si můžete prohlížet a nakupovat výrobky – knihy, hudbu, hračky, oblečení, elektroniku a mnohé další (obvykle k tomu budete potřebovat platební kartu). Prostřednictvím webů, které slouží jako internetové aukce, také můžete nakupovat a prodávat použité zboží.

Hraní her. Na webu můžete hrát hry všeho druhu, často i proti dalším hráčům. A nezáleží na tom, z které části světa jsou. Mnohé hry jsou zdarma a jiné si můžete stáhnout za poplatek. Můžete také poslouchat internetové rozhlasové stanice, dívat se na filmové klipy nebo si koupit hudební nahrávky, videa či dokonce některé televizní pořady.

Připojování k Internetu

Chcete-li připojit svůj počítač k Internetu, musíte se nejprve přihlásit k poskytovateli služeb Internetu (ISP). Poskytovatel služeb Internetu (ISP) zajišťuje přístup k Internetu, obvykle za měsíční poplatek. Účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP) si můžete založit podobně, jako když si objednáváte telefonní nebo jiné služby. Chcete-li vyhledat poskytovatele služeb Internetu (ISP) ve vaší lokalitě, podívejte se do příslušné kategorie v telefonním seznamu.

Různí poskytovatelé nabízejí připojení různých typů a rychlostí. Existují dva základní typy připojení:

Širokopásmové připojení. Širokopásmové připojení je rychlé připojení k Internetu. Širokopásmové připojení umožňuje neustálé připojení k Internetu a velmi rychlé zobrazování webových stránek a stahování souborů. Dvě běžné širokopásmové technologie jsou digitální účastnická linka (DSL) a kabelová technologie. Tyto technologie vyžadují DSL nebo kabelový modem, který často nabízí poskytovatel připojení.

Vytáčené připojení. Vytáčené připojení používá k připojení počítače k Internetu modem pro vytáčené připojení a standardní telefonní linku. Mnoho počítačů se dodává s nainstalovaným modemem pro vytáčené připojení. Na rozdíl od širokopásmového připojení je vytáčené připojení pomalejší a vyžaduje navázat nové připojení pokaždé, když chcete používat Internet. Vytáčené připojení je však levnější než širokopásmové a v některých oblastech to může být jediná možnost přístupu na Internet.

Jakmile máte poskytovatele a modem, jste připraveni připojit se k Internetu. Průvodce připojením k Internetu vás provede všemi kroky.

 • Otevřete Průvodce připojením k Internetu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení, klepnutím na položku Nastavit připojení nebo síť a potom klepnutím na položku Připojit k Internetu.

Připojení k webu

Když je navázáno připojení k Internetu, můžete přejít na web pomocí aplikace Internet Explorer, webového prohlížeče, který je součástí systému Windows. Můžete použít i jiný webový prohlížeč nainstalovaný v počítači.

Postup spuštění aplikace Internet Explorer

 • Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

Když spustíte aplikaci Internet Explorer, přejde na stránku, která je nastavena jako domovská stránka. Ve výchozím nastavení je domovská stránka nastavena na MSN.com, webovou stránku společnosti Microsoft s odkazy na různé informace a služby. (Je možné, že výrobce vašeho počítače nastavil jinou domovskou stránku.) Jako domovskou stránku si však můžete zvolit kteroukoli stránku (nebo prázdnou stránku). Informace naleznete v tématu Změna domovské stránky aplikace Internet Explorer.

Tip

 • Chcete-li se kdykoli vrátit na domovskou stránku, klikněte na tlačítko DomůObrázek tlačítka Domů Spusťte aplikaci Internet Explorer.

Zadávání webové adresy

Tak jako má každý dům svou poštovní adresu, má i každá webová stránka svou webovou adresu. Tato adresa se rovněž nazývá adresa URL (Uniform Resource Locator). Například adresa URL hlavní webové stránky společnosti Microsoft je http://www.microsoft.com.

Znáte-li adresu URL stránky, můžete ji zadat přímo do aplikace Internet Explorer:

 1. Do pole Adresa zadejte adresu URL.

 2. Chcete-li přejít na webovou stránku, klikněte na tlačítko Přejít nebo stiskněte klávesu ENTER.

Obrázek panelu Adresa aplikace Internet Explorer
Zadání adres URL z panelu Adresa

Tipy

 • Nemusíte zadávat část adresy http://. Stačí například zadat www.microsoft.com a aplikace Internet Explorer doplní zbývající část.

 • Chcete-li rychle zadat adresu URL, která končí příponou COM, zadejte pouze část mezi „www.“ a „.com“ a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ENTER.

Základní navigace

Použití odkazů: Většina webových stránek obsahuje desítky nebo i stovky odkazů. Chcete-li se dostat z jedné stránky na další, klikněte na některý odkaz. Někdy však není snadné zjistit, co na stránce je a co není odkaz. Odkazy mohou být text, obrázky anebo kombinace obou možností. Textové odkazy jsou většinou barevné a podtržené, ale na různých stránkách se mohou stylově lišit.

Chcete-li vyzkoušet, co je odkaz a co nikoli, umístěte na něj ukazatel myši. Jedná-li se o odkaz, nastanou dvě věci:

 • Ukazatel myši se změní na ruku s ukazováčkem.

 • Ve stavovém řádku webového prohlížeče se zobrazí adresa URL. Na tento web přejdete kliknutím na odkaz.

Obrázek ukazatele myši nad odkazem s adresou URL webové stránky zobrazenou ve stavovém řádku
Umístíte-li ukazatel myši na odkaz, ukazatel se změní a ve stavovém řádku se zobrazí adresa URL příslušné webové stránky

Použití tlačítek Zpět a Vpřed: Jak přecházíte z jedné stránky na druhou, aplikace Internet Explorer sleduje vaši stopu. Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, klikněte na tlačítko Zpět. Chcete-li se vrátit ještě o několik kroků zpět, klikněte na tlačítko Zpět vícekrát. Když jste se vrátili zpět pomocí tlačítka Zpět, můžete jít stejnou cestou zase dopředu kliknutím na tlačítko Vpřed.

Obrázek tlačítek Zpět a Vpřed v aplikaci Internet Explorer
Tlačítko Zpět (vlevo), tlačítko Vpřed (vpravo)

Používání nabídky Nejnovější stránky. Chcete-li se vrátit na stránku, kterou jste navštívili během aktuální relace, ale nechcete mnohokrát klikat na tlačítka Zpět a Vpřed, použijte nabídku Nejnovější stránky. klikněte na šipku vedle tlačítka Vpřed a vyberte ze seznamu určitou stránku.

Obrázek nabídky Poslední změny v aplikaci Internet Explorer
Nabídka Nejnovější stránky

Vyhledávání na webu

Jelikož jsou na webu miliardy stránek, bylo by nemožné najít požadovanou informaci procházením jednotlivých stránek. Naštěstí, existuje jiný způsob. Chcete-li najít stránky, které co nejvíce souvisejí se zadanými slovy či frází, můžete použít vyhledávací modul.

Mezi hlavní vyhledávací moduly patří Google, Yahoo! Web můžete prohledávat přímo z libovolné stránky vyhledávacího stroje. Nebo chcete-li vynechat navigaci na stránku vyhledávače, můžete použít pole Hledat v aplikaci Internet Explorer, které vidíte na obrázku:

Obrázek pole Hledat aplikace Internet Explorer
Pole Hledat

Před prvním použitím pole Hledat zvolte výchozího poskytovatele hledání, tedy vyhledávací modul, který bude aplikace Internet Explorer používat při každém hledání. Pokud nezvolíte určitý vyhledávač, použije se funkce   Live Search. (Výrobce vašeho počítače může jako výchozí nastavit jiný vyhledávač.) Další informace naleznete v tématu Změna či výběr poskytovatele hledání v aplikaci Internet Explorer.

Způsob vyhledávání na webu pomocí pole Hledat

 1. Do pole Hledat zadejte několik slov nebo frázi týkající se tématu, které vás zajímá, například „recept na čokoládový dort“. Buďte co nejpřesnější.

 2. Stiskněte klávesu ENTER nebo klikněte na tlačítko HledatObrázek tlačítka Hledat aplikace Internet Explorer.

  Otevře se stránka výsledků hledání. Chcete-li přejít na některý web, klikněte na příslušný výsledek hledání. Pokud nenajdete, co hledáte, klikněte na možnost Další v dolní části stránky a zobrazí se další výsledky, nebo zkuste nové hledání.

Poznámka:

 • Uvědomte si, že některé výsledky hledání jsou placená inzerce. Bývají často označeny jako Sponzorované stránky nebo Sponzorované odkazy.

Uložení oblíbených webových stránek

Najdete-li webovou stránku, na kterou byste se chtěli pravidelně vracet, uložte ji v aplikaci Internet Explorer jako oblíbenou položku. Tak se k ní budete moci vracet pouhým kliknutím v seznamu Oblíbené položky, aniž byste si museli pamatovat či zadávat webovou adresu stránky.

Uložení webové stránky v aplikaci Internet Explorer 8 jako oblíbené položky

 1. V aplikaci Internet Explorer 8 přejděte na webovou stránku, kterou chcete uložit do oblíbených položek.

 2. Klikněte na tlačítko Oblíbené položky a potom na možnost Přidat k oblíbeným položkám.

 3. Do pole Název zadejte název webové stránky a klikněte na tlačítko Přidat.

Uložení webové stránky v aplikaci Internet Explorer 7 jako oblíbené položky

 1. V aplikaci Internet Explorer 7 přejděte na webovou stránku, kterou chcete uložit do oblíbených položek.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat k oblíbeným položkámObrázek tlačítka Přidat k oblíbeným položkám a potom na položku Přidat k oblíbeným položkám.
 3. Do pole Název zadejte název webové stránky a klikněte na tlačítko Přidat.

Otevření oblíbené položky Internet Explorer 8

 1. V aplikaci Internet Explorer klikněte na tlačítko Oblíbené položky.

 2. Klikněte na tlačítko Oblíbené položky, pokud dosud nebylo vybráno.

 3. V seznamu Oblíbené položky klikněte na webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Otevření oblíbené položky v aplikaci Internet Explorer 7

 1. V aplikaci Internet Explorer 7 klikněte na tlačítko Centrum oblíbených položekObrázek tlačítka Centrum oblíbených položek.
 2. Klikněte na kartu Oblíbené položky, pokud dosud nebyla vybrána.

 3. V seznamu Oblíbené položky klikněte na webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Máte-li mnoho oblíbených položek, můžete je uspořádat do složek. Další informace naleznete v tématu Správa oblíbených položek v aplikaci Internet Explorer.

Použití funkce Seznam historie v aplikaci Internet Explorer 8

Chcete-li vidět některou webovou stránku, kterou jste navštívili během posledních dvaceti dnů, použijte seznam Historie:

 1. V aplikaci Internet Explorer klikněte na tlačítko Oblíbené položky.

 2. Klikněte na kartu Historie, pokud dosud nebyla vybrána.

 3. V seznamu Historie klikněte na den nebo týden a potom klikněte na název webu. Seznam se rozbalí a zobrazí se jednotlivé webové stránky, které jste na webu navštívili.

 4. Klikněte na webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Obrázek seznamu historie v aplikaci Internet Explorer 8
Seznam historie v aplikaci Internet Explorer 8

Použití funkce Seznam historie v aplikaci in Internet Explorer 7

Chcete-li vidět některou webovou stránku, kterou jste navštívili během posledních dvaceti dnů, použijte seznam Historie:

 1. V aplikaci Internet Explorer 7 klikněte na tlačítko Centrum oblíbených položek.

 2. Klikněte na tlačítko Historie, pokud dosud nebylo vybráno.

 3. V seznamu Historie klikněte na den nebo týden a potom klikněte na název webu. Seznam se rozbalí a zobrazí se jednotlivé webové stránky, které jste na webu navštívili.

 4. Klikněte na webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Další informace o seznamu Historie naleznete v tématu Vymazat historii navštívených webů a a Změna počtu dnů archivování webových stránek v historii prohlížení.

Otevření více webových stránek

Někdy budete chtít otevřít druhou (nebo třetí či čtvrtou) webovou stránku, aniž byste zavřeli tu první. K tomu lze v aplikaci Internet Explorer vytvořit záložku pro každou novou stránku, kterou chcete otevřít. Tyto záložky můžete použít k rychlému přepínání mezi stránkami nebo i k zobrazení všech stránek najednou.

Chcete-li otevřít webovou stránku na nové záložce, klikněte na tlačítko Nová záložka:

Obrázek tlačítka Nová záložka v aplikaci Internet Explorer
Tlačítko Nová záložka

Po stisknutí tlačítka se na nové záložce otevře prázdná stránka.

Obrázek otevření prázdné stránky v nové kartě aplikace Internet Explorer
Prázdná stránka na nové záložce

Nyní můžete otevřít libovolnou webovou stránku zadáním adresy URL, pomocí pole Hledat nebo výběrem ze seznamu Oblíbené položky nebo Historie. Když máte otevřeno více stránek, můžete mezi nimi přepínat kliknutím na jejich záložky.

Chcete-li zobrazit všechny otevřené webové stránky současně, klikněte na tlačítko Rychlé záložkyObrázek tlačítka Rychlé záložky. Zobrazí se zmenšená verze každé webové stránky. Chcete-li na některou z nich přepnout, klikněte na ni.
Obrázek náhledu karty Rychlé záložky s otevřenými webovými stránkami
Zobrazení všech otevřených webových stránek na kartě Rychlé záložky
Chcete-li záložku zavřít, klikněte na tlačítko ZavřítObrázek tlačítka Zavřít kartu v aplikaci Internet Explorer po pravé straně záložky.

Další informace o používání záložek získáte v části Prohlížení na záložkách: nejčastější dotazy.