Soubory a složky můžete sdílet několika různými způsoby. Nejběžnější způsob sdílení souborů v systému Windows je jejich sdílení přímo z počítače. Systém Windows umožňuje dva způsoby takového sdílení souborů: soubory můžete sdílet z jakékoliv složky v počítači nebo ze složky Veřejné. Jaký způsob použijete, záleží na tom, kam chcete sdílené složky ukládat, s kým je chcete sdílet a jak velkou kontrolu chcete nad soubory mít. Obě metody umožňují sdílet soubory nebo složky s osobou používající daný počítač nebo jiný počítač ve stejné síti. Pokud hledáte další způsob sdílení souborů, tento článek poskytuje také přehled několika jiných metod, které můžete použít.

Sdílení souborů z libovolné složky v počítači

Při tomto způsobu sdílení můžete rozhodnout, kdo bude mít možnost provádět změny v souborech, které sdílíte, a jaký druh změn (pokud nějaké) v nich bude moci provádět. To učiníte nastavením oprávnění ke sdílení. Oprávnění ke sdílení může být uděleno jednotlivci nebo skupině uživatelů ve stejné síti. Můžete například povolit některým osobám pouze zobrazit sdílené soubory, zatímco ostatním soubory zobrazit i změnit. Osoby budou mít možnost zobrazit pouze ty složky, které s nimi sdílíte.

Tento způsob sdílení můžete také použít k přístupu ke sdíleným souborům, když používáte jiný počítač, protože všechny soubory, které sdílíte s ostatními osobami, jsou viditelné i pro vás z jiného počítače.

Další informace o tom, jak s sdílet soubory z libovolné složky v počítači, naleznete v tématu Sdílení souborů s jinou osobou.

Poznámka

 • Pokud je počítač v pracovní skupině, máte možnost ochranu heslem zapnout či vypnout. Je-li ochrana heslem zapnuta, musí mít osoba, které umožňujete sdílení, v tomto počítači uživatelský účet a heslo pro přístup k souborům a složkám, jež sdílíte. Ochranu heslem lze zapnout nebo vypnout v Centru síťových připojení a sdílení.

Sdílení souborů v počítači ze složky Veřejné

Při tomto způsobu sdílení kopírujete nebo přesouváte soubory do složky Veřejné a sdílíte je z tohoto umístění. Pokud zapnete sdílení souborů ze složky Veřejné, kdokoliv s uživatelským účtem a heslem v počítači stejně tak jako kdokoliv ve stejné síti může zobrazit všechny soubory ve složce Veřejné a podsložkách. Nemůžete osobám omezit přístup pouze na zobrazení některých souborů ve složce Veřejné. Můžete ale nastavit oprávnění, která buď omezují přístup do složky Veřejné všem nebo jim zabránit ve změnách souborů a ve vytváření nových.

Pokud nejste v doméně, můžete také zapnout heslem chráněné sdílení. Takto se omezí síťový přístup do složky Veřejné pouze na osoby s uživatelským účtem a heslem v počítači. Ve výchozím nastavení je síťový přístup do složky Veřejné vypnut do té doby, než jej povolíte.

Další informace o tom o sdílení pomocí složky Veřejné naleznete v tématu Sdílení souborů s jinou osobou a Sdílení souborů pomocí složky Veřejné.

Obrázek složky Veřejné
Složka Veřejné

Který způsob sdílení použít

Existuje několik faktorů, které byste měli zvážit, když se rozhodujete, zda sdílet soubory ze všech složek nebo ze složky Veřejné.

Použijte pro sdílení jakoukoliv složku, pokud:

 • Preferujete sdílení složek přímo z umístění, kde jsou uloženy (obvykle ve složkách Dokumenty, Obrázky nebo Hudba), a chcete se vyhnout jejich ukládání do složky Veřejné.

 • Chcete-li mít možnost nastavit oprávnění ke sdílení spíše pro jednotlivce než pro všechny v síti tak, že některým osobám poskytnete větší nebo menší přístup (nebo vůbec žádný přístup).

 • Sdílíte mnoho digitálních obrázků, hudby nebo jiných velkých souborů, které by bylo nešikovné kopírovat do oddělené sdílené složky. Nechcete, aby takovéto soubory zabraly místo ve dvou různých umístěních v počítači.

 • Často vytváříte nové soubory nebo aktualizujete ty soubory, které chcete sdílet, a nechcete je kopírovat do složky Veřejné.

Použijte pro sdílení složku Veřejné, pokud:

 • Preferujete jednoduchost sdílení souborů a složek z jednoho umístění v počítači.

 • Chcete mít možnost rychle zobrazit všechno, co sdílíte s ostatními, otevřením složky Veřejné.

 • Chcete mít všechno, co sdílíte, oddělené od vlastních složek Dokumenty, Hudba a Obrázky.

 • Chcete nastavit oprávnění ke sdílení pro všechny v síti a nepotřebujete nastavovat oprávnění ke sdílení pro jednotlivce.

Další informace naleznete v tématu Sdílení souborů pomocí složky Veřejné.

Další způsoby sdílení souborů

Existuje několik způsobů, jak sdílet soubory aniž byste je museli sdílet z určitých složek. Sdílet soubory lze také využitím následujících prostředků:

 • Síť mezi počítači (ad hoc). Chcete-li sdílet soubory mezi dvěma počítači, které ještě nejsou v stejné síti, ale jsou ve stejné místnosti, můžete mezi nimi vytvořit síť také označovanou jako síť ad hoc. Síť ad hoc je dočasná síť počítačů a zařízení používaná ke specifickým účelům, například ke sdílení dokumentů během schůzky. Další informace naleznete v tématu Nastavení sítě mezi počítači (ad hoc).

 • Vyměnitelná média. Můžete kopírovat soubory do jakéhokoliv druhu vyměnitelného média včetně přenosných pevných disků, disků CD, DVD a paměťové karty flash. Potom můžete toto médium vložit nebo připojit k jinému počítači a zkopírovat soubory do daného počítače nebo dát vyměnitelné médium osobám, se kterými chcete sdílet soubory, a umožnit jim si soubory kopírovat samostatně. Další informace naleznete v tématu Kopírování souborů do jiného počítače.

 • E‑mail. Pokud chcete sdílet pouze jeden nebo dva soubory a nejsou moc velké, je nejjednodušší způsob sdílení takový, že je připojíte k e‑mailové zprávě. Další informace o tom, jak odeslat přílohy v programu Windows Mail, naleznete v tématu Odeslání přílohy ve zprávě programu Windows Mail.

 • Program Centrum spolupráce. Tato funkce systému Windows umožňuje nastavit relaci, ve které můžete sdílet dokumenty, programy nebo plochu s ostatními účastníky relace. Další informace naleznete v tématu Program Centrum spolupráce: nejčastější dotazy.

 • Program pro sdílení souborů kompatibilní se systémem Windows. Existuje mnoho programů vytvořených k ulehčení sdílení souborů.

 • Web. Existuje mnoho webů věnovaných sdílení obrázků a jiných typů souborů.

 • Rychlé zasílání zpráv. Většina programů pro rychlé zasílání zpráv umožňuje sdílet soubory s osobami, se kterými hovoříte online.