Soubory a složky: doporučené odkazy

Mnoho běžných úkonů týkajících se souborů, jako např. přejmenování nebo odstranění, můžete provést bez nutnosti otevření programu. Soubory můžete také komprimovat a odesílat je e‑mailem nebo můžete změnit program, ve kterém se soubory otevírají.