Systém Windows nabízí několik způsobů, jak najít soubory a složky. Neexistuje nejlepší metoda; v jiné situaci může být výhodnější použít jinou metodu.

Zobrazit vše

Hledání souboru nebo složky v případě, že víte, kde začít hledat

Často potřebujete najít soubor, o kterém víte, že je uložen v konkrétní složce, např. v Dokumentech nebo v Obrázcích. Ovšem vlastní vyhledávání souboru bohužel může znamenat procházení stovek souborů a podsložek. Čas a úsilí můžete ušetřit použitím vyhledávacího pole.

Obrázek pole Hledat
Vyhledávací pole

Vyhledávací pole je umístěno v horní části každé složky (rovněž také ve spodní části nabídky Start). Pole filtruje aktuální náhled na základě textu, který zadáte. Vyhledávání je založeno na textu v názvu souboru, a také v souboru jako takovém, stejně jako naznačkách a jiných vlastnostech souboru. Prohledává se aktuální složka i všechny podsložky.

Pokud chcete vyhledat soubor nebo složku pomocí vyhledávacího pole:

 • Do vyhledávacího pole zadejte slovo nebo část slova.

  Při psaní do vyhledávacího pole je obsah adresáře průběžně filtrován podle každého dalšího znaku, který napíšete. Až uvidíte soubor, který hledáte, můžete přestat psát. Není potřeba stisknout klávesu ENTER, hledání probíhá automaticky.

Předpokládejme například, že začnete s takovouto složkou:

Obrázek obsahu složky před zadáváním do pole Hledat
Obsah složky ve chvíli, kdy ve vyhledávacím poli ještě není nic napsáno

Nyní předpokládejme, že hledáte soubor s fakturou, takže do vyhledávacího pole napište "faktura". Při psaní je náhled takto automaticky filtrován:

Obrázek obsahu složky po zadání slova faktura do pole Hledat
Obsah složky ve chvíli, kdy je ve vyhledávacím poli napsáno "faktura"

Další informace o používání vyhledávacího pole naleznete v části Tipy pro vyhledávání souborů.

Hledání souboru nebo složky pomocí složky výsledků vyhledávání:

Složka výsledků vyhledávání je dobrým prostředkem pro vyhledávání, pokud:

 • Nevíte, kde jsou soubory nebo složky uloženy.

 • Chcete, aby ve výsledcích vyhledávání byly obsaženy soubory z více složek, např. ze složek Obrázky a Hudba.

 • Chcete hledat podle názvů více souborů nebo více vlastností souborů.

Ve výchozím nastavení je toto vyhledávání založeno na množině umístění nazývaných indexovaná umístění. Ta obsahují všechny složky vaší osobní složky (která obsahuje Dokumenty, Obrázky, Hudbu, Plochu a další obvyklá umístění), e‑mail a offline soubory. Pokud běžně ukládáte soubory do jiných umístění, můžete je přidat do indexovaných umístění. Další informace naleznete v části Zlepšení vyhledávání v systému Windows pomocí indexu: nejčastější dotazy.

 1. Otevřete okno pro vyhledávání stisknutím klávesy systému Windows - klávesa s logem Obrázek klávesy s logem systému Windows +F.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte slovo nebo část slova.

  Při psaní se zobrazují soubory z různých umístění, které vyhovují napsanému textu.

 3. Nyní ve vyhledávacím podokně proveďte kterýkoliv z následujících kroků:

  • Klepněte na jedno z dostupných tlačítek filtru pro zobrazení pouze určitých typů souborů, jako např.e‑mailů, dokumentů, obrázků nebo hudby.

  • Klepněte na tlačítko Rozšířené vyhledávání Obrázek tlačítka Rozšířené hledání pro zobrazení dalších filtrů. Pokud chcete vytvořit pokročilejší vyhledávání, zadejte do kterýchkoliv polí informace a pak klepněte na tlačítko Vyhledat.
  • Klepněte na položku ze seznamu Umístění a pro hledání tak vyberte různá umístění. Ve výchozím nastavení se prohledávají indexovaná umístění, ale můžete zvolit celý pevný disk nebo jakékoliv jiné umístění.

Další informace o používání pole složky výsledků hledání naleznete v části Tipy pro vyhledávání souborů.

Tipy

 • Hledání v indexovaných umístěních definovaných ve výchozím nastavení je obvykle nejlepší volba. Protože jsou tato umístění indexovaná, je hledání velice rychlé. Zahrnuje také všechny nejčastější složky pro ukládání souborů.

 • Můžete použít umístění nazvané Vše a prohledat celý počítač. V tomto případě dostanete rychle výsledky z indexovaných umístění a následně se budou pomalu zobrazovat výsledky z neindexovaných umístění tak, jak bude probíhat hledání ve zbytku počítače.

Hledání souboru nebo složky pomocí nabídky Start

Pro hledání programů, souborů obsažených v indexovaných umístěních (která obsahují vaši osobní složku, e‑maily a offline soubory, and offline files) a webových stránek uložených v historii vašeho prohlížeče můžete použít vyhledávací pole v nabídce Start.

Obrázek pole Hledat v nabídce Start
Vyhledávací pole v nabídce Start

Pokud chcete vyhledat program nebo soubor pomocí nabídky Start:

 • Do vyhledávacího pole v nabídce Start zadejte slovo nebo část slova.

  Při psaní se v nabídce Start zobrazují položky, které vyhovují napsanému textu. Hledání je založeno na textu v názvu souboru a také v souboru jako takovém, stejně jako naznačkách a jiných vlastnostech souboru. Není potřeba stisknout klávesu ENTER, hledání probíhá automaticky.