Nalezení obrázků podle data

Digitální fotoaparát označí obrázky datem a časem pořízení. Některé obrázky, například naskenované z fotografií nebo snímků, jsou obvykle označeny datem naskenování nebo vytvoření. Pomocí této informace můžete vyhledat obrázky v počítači.

 1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 2. V navigačním podokně v části Datum pořízení proveďte libovolnou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit obrázky pořízené v daném roce, klepněte na tento rok v navigačním podokně.

  • Chcete-li zúžit výběr na obrázky pořízené v určitém měsíci, klepněte na rok a pak na měsíc.

  • Chcete-li zúžit výběr na obrázky pořízené v určitý den, klepněte na rok, na měsíc a pak na datum.

   Obrázek navigačního podokna se zobrazenými daty
   Navigační podokno se zobrazenými daty

Obrázky pořízené ve vybraném období se zobrazí v programu Windows Fotogalerie.

Tip

 • Pomocí pole Hledat můžete zpřesnit výsledky a hledat další informace, například název souboru nebo hodnocení, a tak lépe najít určitý obrázek z daného období. Můžete si také vytvořit vlastní informace, tzv. značky, a připojit je k obrázkům. Tím ještě více zpřesníte hledání a uspořádání obrázků.